Výzva na vyjadrenie záujmu o spoluprácu v rámci Viacročnej stratégie UNHCR na Slovensku na roky 2024-2026

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ

Existujúce alebo potenciálne partnerské mimovládne organizácie (mimovládne organizácie a iné neziskové subjekty), prednostne národné mimovládne organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na aktivitách pod vedením UNHCR a prispieť doplnkovými zdrojmi (ľudské zdroje, vedomosti, finančné prostriedky, materiály) na dosiahnutie spoločných a dohodnutých cieľov uzavretím dohody o partnerstve.

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na partnerskom portáli OSN (UNPP).

Organizácie, ktoré sa už zaregistrovali na partnerskom portáli OSN, zabezpečia, aby boli ich profily úplne vyplnené/aktualizované a aby boli nahrané príslušné dokumenty (okrem iného dokumenty o ľudských zdrojoch, verejnom obstarávaní, boji proti podvodom, kódexe správania a iné dokumenty o vnútornej kontrole a riadení).

Ďalšie informácie o partnerstvách UNHCR, ako aj pokyny na navigáciu v partnerskom portáli OSN nájdete v knižnici zdrojov UNPP a/alebo na tomto odkaze: UNPP Quick Guides.

NAČASOVANIE

30. august 2023 Termín na predkladanie otázok prostredníctvom partnerského portálu OSN

5. september 2023 Zverejnené odpovede na otázky

18. september 2023 23:59 CET Lehota na predloženie

25. október 2023 Oznámenie rozhodnutí

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Stručný opis a základné informácie o cieľoch a operačnom kontexte projektu, ako aj výberové kritériá a požiadavky na predkladanie projektov nájdete v nasledujúcich prílohách na partnerskom portáli OSN (UN PartnerPortal CEI): Je potrebné rozkliknúť možnosť „Country“ a vbyrať z dostupných možností krajinu Slovakia.

  • Príloha A: Výzva na vyjadrenie záujmu
  • Príloha B: Vzor koncepčnej poznámky a príloha IPartnerské vyhlásenie
  • Príloha C: Vzor rozpočtu
  • Príloha D: Formulár samohodnotenia PSEA
  • Príloha E: Kontrolný zoznam samohodnotenia verejného obstarávania partnerov
  • Príloha F: Formulár na dopyt
  • Usmernenia k predkladaniu a často kladené otázky

UPOZORNENIE

V záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného procesu nebudú akceptované žiadne podania na individuálne e-mailové adresy UNHCR

OTÁZKY

V prípade otázok týkajúcich sa registrácie/prihlásenia na partnerský portál a technickej podpory pri predkladaní návrhov prostredníctvom partnerského portálu kontaktujte Helpdesk partnerského portálu OSN.

POZNÁMKA

Na posúdenie budú prijaté len úplné a riadne podpísané návrhy (t. j. príloha B – vzor koncepčného dokumentu, príloha C – rozpočtový plán, príloha D – formulár na sebahodnotenie prevencie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania (PSEA) a príloha E – formulár na posúdenie verejného obstarávania) predložené prostredníctvom Partnerského portálu OSN.