Štatistické údaje | Presné a aktuálne

UNHCR sa snaží prispievať k informovanému rozhodovaniu v azylových a migračných otázkach a k verejnej diskusii poskytovaním presných, dôležitých a aktuálnych štatistických údajov. Na tejto stránke nájdete štatistické údaje o utečencoch, žiadateľoch o azyl, osobách bez štátnej príslušnosti, odlúčených deťoch, ženách – žiadateľkách o azyl a tiež štatistické trendy týkajúce sa počtu žiadostí o azyl a miery udelenia azylu v krajinách strednej Európy.

Štatistická ročenka

Prehľad žiadostí o azyl zaregistrovaných v Európe a vo vybraných krajinách mimo Európy.

Interactive RefScout

Visualize the population statistics in the form of interactive maps, graphs and tables by regions and countries.

UNHCR Statistical Online Population Database

Standardized data at country, regional and global level.