Žiadosti o azyl zo Sýrie, Iraku a ďalších konfliktných zón v prvom polroku 2014 vzrástli

01-10-2014 Ženeva, 26. septembra 2014 – Správa UNHCR, ktorá bola uverejnená v piatok, 26. septembra 2014, poukazuje na to, že počet ľudí žiadajúcich o utečenecký azyl v industrializovaných krajinách rástol aj v prvom polroku tohto roka. Príčinou sú vojny v Sýrii a Iraku ako aj konflikty a nestabilita v krajinách ako je Afganistan či Eritrea. Najnovšia správa UNHCR […]

01-10-2014

Ženeva, 26. septembra 2014 – Správa UNHCR, ktorá bola uverejnená v piatok, 26. septembra 2014, poukazuje na to, že počet ľudí žiadajúcich o utečenecký azyl v industrializovaných krajinách rástol aj v prvom polroku tohto roka. Príčinou sú vojny v Sýrii a Iraku ako aj konflikty a nestabilita v krajinách ako je Afganistan či Eritrea.

Najnovšia správa UNHCR Azylové trendy Asylum Trends, ktorá je zostavená na základe dát od 44 vlád v Európe, Severnej Amerike a časti Pacifickej Ázie, poukazuje na to, že 330,000 ľudí od začiatku januára do konca júna 2014 požiadalo v týchto krajinách o štatút utečenca – čo je o 24 percent viac ako pred rokom  a mierne viac ako bolo v poslednom polroku minulého roka (vtedy bolo prijatých 328,100 žiadostí).

Správa upozorňuje na predpoklad (opierajúci sa o pozorovania z minulosti, kedy bolo vždy v druhej polovici roka prijatých viac žiadostí), že počet ľudí uchádzajúcich sa o štatút utečenca v týchto krajinách dosiahne koncom roka 2014 približne 700,000 – najvyšší počet za posledných 20 rokov pričom je to úroveň, ktorá nebola prekonaná od konfliktu v bývalej Juhoslávii v roku 1990.

„Jasne sa ukazuje, že sme v období narastajúcich konfliktov,“ povedal Vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres. „Globálny humanitárny systém je už teraz v ťažkostiach. Medzinárodná komunita musí pripraviť svojich obyvateľov na to, že v prípade pretrvávajúcej absencie vyriešenia konfliktov, bude v najbližších mesiacoch a rokoch stále viac a viac ľudí potrebovať útočisko a pomoc. Žiaľ nie je jasné či sa podarí zabezpečiť zdroje a prístup k azylu aby sa im pomohlo.“

Napriek celkovému nárastu nových žiadostí, sa na základe správy ukazuje, že z nich viac ako dve tretiny prijalo šesť krajín – Nemecko, USA, Francúzsko, Švédsko, Turecko a Taliansko.

Stredná Európa – presnejšie Maďarsko a Poľsko, ako aj Austrália hlásia zníženie počtu ľudí žiadajúcich o utečenecký status. Austrália prijala len 4,600 žiadostí (20 percentný pokles oproti minulému roku), v Poľsku dokonca klesol počet na 3,300 (o 65 percent menej) a v Maďarsku na 4,800 (o 58 percent menej).

Celkovo je Sýria krajinou, z ktorej pochádza najviac utečencov – s viac ako dvojnásobným nárastom (48,400 žiadostí v porovnaní s 18,900 za rovnakú dobu v roku 2013). Irak, z ktorého muselo v tomto roku utiecť niekoľko stotisíc ľudí, vyprodukoval 21,300 žiadostí. Nasleduje Afganistan  (19,300) a Eritrea (18,900).

Počet ľudí žiadajúcich o status utečenca v 44 industrializovaných krajinách, ktoré zahŕňa táto správa je len jednou časťou celkového obrazu násilne vysídlených ľudí, ktorí museli opustiť vojnou a konfliktami zasiahnuté oblasti. Celosvetovo bolo do konca roka 2013 donútených viac ako 51.2 miliónov ľudí násilne opustiť svoje domovy. Množstvo ďalších je nútených sa vysťahovať v rámci svojej krajiny, iní sú zase prijatí ako utečenci v štátoch susediacich s vojenskými zónami.

UNHCR každoročne zverejňuje údaje o celosvetovom násilnom vysídľovaní vo svojej správe Global Trends. Informácie o žiadostiach o azyl v industrializovaných krajinách sú publikované dvakrát ročne.

Celú správu Azylové trendy v prvom polroku 2014 si môžete prečítať tu:  http://www.unhcr.org/5423f9699.html.