Jeden človek zo 113 je zasiahnutý, nutené vysídlenie láme rekordy

Vojnové konflikty a prenasledovanie spôsobili v roku 2015 rapídny nárast počtu násilne vysídlených osôb na historicky najvyššiu úroveň, čo podľa správy, ktorú dnes vydal Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, predstavuje nesmierne ľudské utrpenie.

A general view of the participants during the briefing on the refugee and migrant crisis in Europe, at UNHCR's sixty-sixth Executive Committee meeting. ; The 66th annual meeting of UNHCR's Executive Committee takes place in Geneva from 5 to 9 October 2015 to review and approve the agency's programmes and budgets and to advise on protection matters.

Výročná správa UNHCR Global Trends, ktorá okrem iného mapuje aj násilné vysídlenie osôb na základe dát poskytnutých krajinami, partnermi vrátane Monitorovacieho centra pre vnútorné vysídlenie (IDMC) a vlastných zdrojov, sa ich počet odhaduje na 65,3 miliónov ku koncu roka 2015, v porovnaní s 59,5 miliónmi zpred dvanástich mesiacov. Toto je prvykrát, čo bola prekonaná hranica 60-tich miliónov vnútorne vysídlených osôb.

Celkový počet 65,3 miliónov v sebe zahŕňa 3,2 miliónov osôb vo vyspelých krajinách, ktoré na konci roka 2015 čakali na rozhodnutie o udelení azylu (najvyšší počet, ktorý UNHCR zaznamenalo), 21,3 miliónov utečencov po celom svete (1,8 milióna v roku 2015 a najvyšší počet utečencov od začiatku 90-tych rokov) a 40,8 miliónov, ktoré boli prinútené opustiť svoje domovy, ale ostali uväznené na území svojej krajiny (nárast o 2,6 miliónov oproti roku 2016 a historicky najvyšší počet).

V porovnaní s celosvetovou populáciou, 7,349 miliárd[1] obyvateľov, tieto čísla znamenajú, že 1 zo 113 ľudí je momentálne žiadateľom o azyl, vnútorne vysídlenou osobou alebo utečencom – riziko, pre ktoré UNHCR nepozná žiaden precedens. V súčasnosti je celkový počet násilne vysídlených osôb vyšší ako populácia Veľkej Británie, Francúzska alebo Talianska.

Nútené vysídlenie bolo na vzostupe od polovice 90-tych rokov vo väčšine regiónov, no narástlo výrazne až v posledných piatich rokoch. Dôvody sú nasledujúce: situácie, ktoré  spôsobujú veľký odliv utečencov pretrvávajú dlhodobo (napríklad konflikty v Somálsku alebo Afganistane sú už vo svojej štvrtej dekáde), nové a opakovane vzniknuté situácie  sa vyskytujú častejšie (v súčasnosti najviac v Sýrii alebo za posledných 5 rokov v Južnom Sudáne, Jemene, Burundi, Ukrajine, Stredoafrickej republike atď.) a nakoniec rozsah,  v akom sa uplatňujú riešenia pre utečencov a vnútorne vysídlené osoby, má od konca Studenej vojny klesajúci charakter. Nie je to až tak dávno, pred desiatimi rokmi, na konci roka 2005, bolo podľa štatistík UNHCR vysídlených až 6 osôb každú minútu. Dnes je to číslo 24 – skoro dvojnásobok dychovej frekvencie dospelého človeka.

„Stále viac a viac osôb je vysídlených v dôsledku vojny a prenasledovania, čo je znepokojujúce, no faktory, ktoré ohrozujú utečencov sa taktiež znásobujú”, povedal Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. „Na mori ročne zomiera desivé množstvo utečencov a migrantov, na zemi ľudom utekajúcim pred vojnou stoja v ceste uzavreté hranice. Politika sa v niektorých krajinách odkláňa od azylu. Ochota národov spolupracovať nielen pre utečencov, ale pre spoločný záujem ľudstva prechádza veľkou skúškou, a je to práve duch spojenectva, ktorý musí prevládať”.

3 krajiny produkujú polovicu svetových utečencov…

Medzi krajinami uvedenými vo výročnej správe UNHCR Global Trends figuruje: Sýria so 4,9 miliónmi, Afganistan s 2,7 miliónmi a Somálsko s 1,1 miliónom, zahrňajúcimi viac než polovicu utečencov pod mandátom UNHCR celosvetovo. Kolumbia so 6,9 miliónmi, Sýria so 6,6 miliónmi, a Irak so 4,4 miliónmi mali medzitým najvyšší počet vnútorne vysídlených osôb. Jemen bol najväčším producentom nového vnútorného vysídľovania v roku 2015 – 2,5 miliónov ľudí alebo 9% jeho populácie.

…A sú prevažne na južnej pologuli

Európa sa usiluje zvládnuť viac než 1 millión utečencov a migrantov, ktorí pricestovali cez Stredozemné more, čím upútali pozornosť mnohých v roku 2015, napriek tomu správa ukazuje, že prevažná väčšina utečencov sa nachádza kdekoľvek inde vo svete.  Celkovo 86% utečencov pod mandátom UNHCR v roku 2015 bolo v krajinách s nízkym alebo stredným príjmom, nachádzajúcich sa blízko konfliktných situácií. Tento počet narastá na viac ako 90% utečencov celkovo v prípade, ak sú do nej zahrnutí aj palestínski utečenci, ktorí spadajú do zodpovednosti sesterskej organizácie UNHCR, UNRWA. Celosvetovo, Turecko bolo najväčšou hosťujúcou krajinou s 2,5 miliónmi utečencov. Libanon, medzitým hosťoval viac utečencov v porovnaní so svojou populáciou než akákoľvek iná krajina (183 utečencov na 1000 obyvateľov). Primerane k veľkosti jeho ekonomiky, Demokratická republika Kongo hosťovala najviac utečencov (471 utečencov na každý dolár HDP na obyvateľa, meraným na základe parity obstarávacej ceny).

Narastá počet žiadostí o azyl

Medzi vyspelými krajinami, rok 2015 bol rekordným čo sa týka nových žiadostí o azyl, a to 2 milióny (vrátane 3,2 miliónov prípadov, stále čakajúcim ku koncu roka). Nemecko prijalo viac žiadostí o azyl než akákoľvek iná krajina (441 900), a to do značnej miery odráža jeho pripravenosť prijať ľudí, ktorí utekajú do Európy cez Stredozemné more. Spojené štáty americké mali druhý najväčší počet žiadostí o azyl (172 700), čo predstavuje počet osôb utekajúcich pred násilím súvisiacim s gangami v Strednej Amerike. Značný počet žiadostí o azyl bol prijatý aj vo Švédsku (156 000) a v Rusku (152 500).

Približne polovica svetových utečencov sú deti

Deti tvorili 51% svetových utečencov v roku 2015 podľa údajov, ktoré bolo UNHCR schopné zozbierať (kompletné demografické údaje neboli dostupné). Znepokojujúco, veľa z nich bolo nedobrovoľne oddelených od svojich rodičov alebo cestovali sami. Celkovo bolo prijatých 98 400 žiadostí o azyl detí, ktoré boli bez sprievodu alebo oddelené od svojich rodín. Toto je najvyšší počet, ktorý UNHCR zaznamenalo, a tragický odraz toho, ako nútené vysídľovanie neprimerane vplýva na mladé životy.

Nemožnosť sa vrátiť domov

Zatiaľ čo miera vysídľovania bola vyššia než kedykoľvek predtým, počet ľudí schopných vrátiť sa do ich domovov alebo nájsť iné riešenie (lokálna integrácia v krajine prvého útočiska alebo iného presídlenia) bol nízky. Takmer 201 400 utečencov bolo schopných vrátiť sa do svojej krajiny pôvodu v roku 2015 (prevažne do Afganistanu, Sudánu a Somálska). To bolo viac než celkový počet v roku 2014 (126 800), ale stále podstatne menej v porovnaní s vrcholmi zo začiatku rokov 90-tych. Niektorí zo 107 100 utečencov boli  prijatí na presídlenie do 30-tich krajín v roku 2015 – reprezentujúcich iba 0,66 % z utečencov pod mandátom UNHCR (na porovnanie, 26 krajín prijalo 105 200 utečencov na presídlenie v roku 2014, reprezentujúcich 0,73% populácie utečencov pod starostlivosťou UNHCR). Najmenej 32 000 utečencov sa udomácnilo v priebehu roka, väčšina v Kanade a v menšom počte vo Francúzsku, Belgicku, Rakúsku a inde.

VYSÍDLENIE V ROKU 2015 PODĽA REGIÓNOV (OD NAJVYŠŠIEHO PO NAJNIŽŠÍ POČET)

1. Stredný Východ a Severná Afrika

Vojna v Sýrii je naďalej dôvodom najvyššieho počtu vysídlených osôb a ľudského utrpenia. Do konca roka 2015 vyhnala vojna v Sýrii 4,9 miliónov  obyvateľov do exilu a spôsobila vnútorné výsídlenie 6,6 miliónov osôb, čo je skoro polovica sýrskej populácie pred vojnou. Konflikt v Iraku spôsobil, že do konca roka 2015 bolo vnútorne vysídlených takmer 4,4 miliónov osôb a z krajiny utieklo takmer štvrť milióna utečencov. Občianska vojna v Jemene, ktorá sa začala v roku 2015, vyhnala do jeho konca z domovov 2,5 miliónov obyvateľov, čo je najviac v porovaní s akýmkoľvek iným konfliktom v celosvetovom meradle. Okrem 5,2 miliónov palestínskych utečencov pod mandátom UNRWA, pol milióna Líbyjcov  prinútených opustiť svoje domovy a zostať v krajine a niekoľko menších konfliktných situácií, Stredný Východ a severoafrický región čelili vysídleniu viac než ostatné regióny.

2. Subsaharská Afrika

Subsaharská Afrika zaregistrovala najvyšší počet vnútorne vysídlených osôb v roku 2015, a to po Strednom Východe a Severnej Afrike. Pokračujúce trpké konflikty v Južnom Sudáne v roku 2015, rovnako ako aj v Stredoafrickej republike a Somálsku, navyše niekoľko nových a pretrvávajúcich masových vysídlení z alebo do krajín vrátane Nigérie, Burundi, Sudánu, Demokratickej republiky Kongo, Mozambiku alebo kdekoľvek inde, vytvorilo spolu 18,4 miliónov utečencov a vnútorne presídlených osôb na konci roka 2015. Subsaharská Afrika medzičasom hosťovala okolo 4,4 miliónov utečencov, čo je viac ako ktorýkoľvek iný región. Päť z desiatich hosťujúcich národov boli africké krajiny, na čele s Etiópiou, nasleduje Keňa, Uganda, Demokratická republika Kongo a Čad.

3. Ázia a Pacifik

Ázijský a pacifický región prijali takmer jedného zo šiestich utečencov alebo vnútorne vysídlených osôb v roku 2015, čím sa celkovo stali v poradí tretím regiónom vysídlenia. Jeden zo šiestich utečencov pod mandátom UNHCR bol z Afganistanu (2,7 miliónov), kde bolo takmer 1,2 milióna osôb vnútorne presídlených. Mjanmarsko tvorilo región, ktorý vyprodukoval druhý najvyšší počet utečencov a vnútorne vysídlených osôb (451 800 a 451 000 osôb). Pakistan (1,5 milióna) a Irán (979 000) ostávajú na čele zoznamu krajín hosťujúcich utečencov.

4. Amerika

Stúpajúci počet osôb utekajúcich pred vojnou gangov a iným násilím v Strednej Amerike  prispel k 17%-nému nárastu vysídlenia v rámci širšieho regiónu. Utečenci a žiadatelia o azyl zo Salvadoru, Guatemaly a Hondurasu tvorili spolu 109 800 osôb, ktoré prichádzali prevažne do Mexika a do Spojených štátov amerických, a tvorili takmer päťnásobný nárast vysídlenia za posledné 3 roky. Kolumbia, kde sa zlá situácia dlhodobo nemení, ostáva krajinou s najväčším počtom vnútorne vysídlených osôb.

5. Európa

Situácia na Ukrajine, vzdialenosť Európy, Sýrie a Iraku, navyše príchod viac ako milióna utečencov a migrantov cez Stredozemné more z krajín, ktoré vedú rebríček desiatich top krajín produkujúcich utečencov, dominovali celkovému obrazu vysídlenia v tomto regióne v roku 2015. Európske krajiny vyprodukovali spolu 593 000 utečencov, najmä z Ukrajiny, a hosťovali 4,4 miliónov – z toho 2,5 miliónov v Turecku. Podľa ukrajinských úradov je počet vnútorne vysídlených Ukrajincov takmer 1,6 milióna. Výročná správa UNHCR Global Trends udáva počet 441 900 žiadostí o azyl v Nemecku, kde narástol počet utečeneckej populácie o 46% oproti roku 2014, a to o 316 000 osôb.


Doplňujúce informácie

Výročná správa UNHCR Global Trends Report sa pravidelne vydáva k Svetovému dňu utečencov, a to 20. júna. Kompletný multimediálny balíček je dostupný v súvislosti s touto správou vrátane infografiky, fotografií, video materiálu a iných produktov. Tieto a ďalšie kontakty pre médiá sú dostupné na  http://www.unhcr.org/5748413a2d9.

Zdroj: http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf