Azyl a migrácia | Všetci na jednej lodi

Každoročne tisícky migrantov riskujú svoje životy pri preliezaní plotov s ostnatými drôtmi, nastupovaní na deravé lode alebo do kontajnerov s nedostatkom vzduchu, keď sa chcú zúfalo dostať do bezpečia alebo k lepšiemu životu v Európe. Niektorí prídu cez more zo západnej Afriky na španielske Kanárske ostrovy, z Maroka na juh […]

Každoročne tisícky migrantov riskujú svoje životy pri preliezaní plotov s ostnatými drôtmi, nastupovaní na deravé lode alebo do kontajnerov s nedostatkom vzduchu, keď sa chcú zúfalo dostať do bezpečia alebo k lepšiemu životu v Európe. Niektorí prídu cez more zo západnej Afriky na španielske Kanárske ostrovy, z Maroka na juh Španielska, z Líbye na ostrovy Malta, Sicília alebo Lampedusa a z Turecka na grécke ostrovy. Mnohí ďalší prídu po súši do krajín EÚ cez Turecko a balkánske štáty alebo z Ukrajiny a Bieloruska.

V mnohých prípadoch ide o nelegálnu migráciu, ktorá sa vyznačuje absenciou potrebnej dokumentácie, nedovoleným prekročením hraníc alebo účasťou prevádzačov. Krajiny považujú takýto pohyb osôb za hrozbu voči svojej zvrchovanosti a bezpečnosti.

Osoby prichádzajúce na územie krajiny nelegálne tak robia z rôznych dôvodov. V niektorých prípadoch ide o ekonomických migrantov, ktorí sa snažia uniknúť pred chudobou a nezamestnanosťou. Niekedy unikajú pred prenasledovaním, porušovaním ľudských práv alebo pred ozbrojeným konfliktom. V mnohých prípadoch je nelegálny vstup na územie inej krajiny ich jediným východiskom.

Utečenci a migranti často používajú rovnaké cesty, trasy a spôsob dopravy. Napriek tomu však majú veľmi odlišné potreby ochrany: migranti si svoju zmenu pobytu vybrali, kým utečenci odísť museli.

Napriek uznaniu, že hraničná kontrola je nevyhnutná na boj proti medzinárodnému zločinu, vrátane prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi, UNHCR chce zabezpečiť, aby táto kontrola neviedla k vráteniu utečencov do krajiny, kde by ich život alebo sloboda mohli byť ohrozené. UNHCR spolupracuje s vládami krajín a pomáha im reagovať na výzvy zmiešanej migrácie náležitým a praktickým spôsobom.

V júni 2006 spustil úrad UNHCR 10-bodový akčný plán na zabezpečenie ochrany utečencov a spoločného postupu pri zmiešanej migrácii pre krajiny tvoriace východnú a juhovýchodnú hranicu Európskej únie. Tento plán obsahuje návrhy opatrení, ktoré ponúkajú pomoc krajinám pri zmiešaných tokoch migrácie primeraným spôsobom a zabezpečuje medzinárodnú ochranu utečencom a žiadateľom o azyl cestujúcim v zmiešaných skupinách. 10-bodový akčný plán zvýrazňuje kľúčové oblasti, v ktorých je v prípade ochrany potrebné zasiahnuť v súvislosti s daným regiónom, berúc do úvahy krajinu pôvodu, tranzitnú krajinu a cieľovú krajinu.

Úrad UNHCR vydal aj Školiaci manuál pre štátne orgány zabezpečujúce ochranu hraníc na vonkajšej hranici Európskej únie. Účelom tohto manuálu je uľahčiť školenie hraničného personálu EÚ týkajúce sa práv utečencov a žiadateľov o azyl v kontexte tokov zmiešanej migrácie. Manuál je určený pre hraničné orgány EÚ, agentúru Frontex, personál UNHCR a partnerské organizácie z každej krajiny vrátane mimovládnych organizácií.