Výkonný výbor | Výkonný výbor Vysokého komisára (ExCom)

V súčasnosti má Výkonný výbor 85 členov a jeho úlohou je posudzovanie a schvaľovanie jednotlivých programov a rozpočtu UNHCR, odporúčania v oblasti medzinárodnej ochrany utečencov a diskusia súvisiacich otázok medzi UNHCR a jeho medzivládnymi a mimovládnymi partnerskými organizáciami. Výkonný výbor UNHCR sa stretáva raz za rok, stretnutie sa zvyčajne koná […]

V súčasnosti má Výkonný výbor 85 členov a jeho úlohou je posudzovanie a schvaľovanie jednotlivých programov a rozpočtu UNHCR, odporúčania v oblasti medzinárodnej ochrany utečencov a diskusia súvisiacich otázok medzi UNHCR a jeho medzivládnymi a mimovládnymi partnerskými organizáciami.

Výkonný výbor UNHCR sa stretáva raz za rok, stretnutie sa zvyčajne koná v Ženeve v prvej polovici októbra a trvá jeden týždeň. Stretnutia sú verejné a okrem zástupcov členských štátov sa ho zúčastňuje množstvo pozorovateľov, či už sú to zástupcovia členských krajín OSN alebo zástupcovia iných agentúr OSN a aj medzivládne a mimovládne organizácie.

Výkonný výbor má tiež svoj Stály výbor, ktorý sa stretáva niekoľkokrát ročne, aby zabezpečil riadny chod aktivít aj medzi plenárnymi zasadnutiami.

Súčasní členovia Výkonného výboru:

Benin, Brazília, Bulharsko, Kamerun, Kanada, Čile, Kolumbia, Kongo, Kostarika, Pobrežie Slonoviny, Chorvátsko, Cyprus, Demokratická republika Kongo, Dánsko, Džibutsko, Ekvádor, Egypt, Estónsko, Etiópia, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Ghana, Grécko, Guinea,  Vatikán, Maďarsko, India, Irán, Írsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Jordánsko, Keňa, Libanon, Lesotho, Luxembursko, Madagaskar, Mexiko, Čierna Hora, Maroko, Mozambik, Namíbia, Holandsko, Nový Zéland, Nikaragua, Nigéria, Nórsko, Pakistan, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Kórejska republika, Moldavsko, Rumunsko, Ruska federácia, Srbsko, Slovinsko, Somálsko, Južná Afrika, Španielsko, Sudán, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Togo*,  Tunisko, Turecko, Turkmenistan, Uganda, Spojené kráľovstvo, Spojená tanzánska republika, Spojené štáty americké, Venezuela, Jemen, Zambia