UNHCR vyzýva Európu, aby viac pomáhala sýrskym utečencom

15-07-2014 Ženeva, 11 júla (UNHCR) – agentúra OSN pre utečencov tento piatok (11. 7.) vyzvala európske štáty aby zvýšili svoju pomoc sýrskym utečencom, ktorí sa stále vo väčšom množstve snažia nájsť bezpečie v Európe. Najnovšia spáva UNHCR Sýrski utečenci v Európe: Čo môže urobiť Európa pre zabezpečenie ochrany a solidarity, poukazuje na to, […]

15-07-2014

Ženeva, 11 júla (UNHCR) – agentúra OSN pre utečencov tento piatok (11. 7.) vyzvala európske štáty aby zvýšili svoju pomoc sýrskym utečencom, ktorí sa stále vo väčšom množstve snažia nájsť bezpečie v Európe.

Najnovšia spáva UNHCR Sýrski utečenci v Európe: Čo môže urobiť Európa pre zabezpečenie ochrany a solidarity, poukazuje na to, že sa Európa podieľa len na malej časti pomoci sýrskym utečencom. Len štyri percentá sýrskych utečencov získalo azyl v Európe.

Od začiatku konfliktu v marci 2011 získalo azyl v európskych krajinách (s výnimkou Turecka) okolo 123,600 sýrskych utečencov. Viac ako 2,9 milióna utečencov je v krajinách bezprostredne susediacich so Sýriou.

UNHCR žiada štáty aby zabezpečili prístup na svoje územia vrátane prístupu k spravodlivému a efektívnemu azylovému procesu: aby zabezpečili adekvátne prijímacie podmienky a aby prijali ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu a bezpečie pre utečencov utekajúcim pred konfliktom zo Sýrie.

 „Stále narastá počet Sýrčanov, ktorí teraz hľadajú bezpečie v krajinách mimo svojho regiónu,“ povedala médiám hovorkyňa UNHCR Melissa Flemingová. „Mnohí z nich vyrazia na dlhú nebezpečnú cestu aby našli útočisko a v mnohých prípadoch sa znovu spojili s členmi rodiny, ktorí už v Európe sú.“

V EÚ sa azylanti zo Sýrie sústredení v niektorých krajinách: Švédsko a Nemecko prijalo 56 percent všetkých nových žiadostí od sýrskych utečencov a top päť prijímajúcich krajín (Švédsko, Nemecko, Bulharsko, Švajčiarsko z Holandsko) ich prijalo spolu skoro 70 percent.

Počet Sýrčanov, ktorí sa dostali do Európy v roku 2013 cez more, narástol – len Sýrčanov zachránených v Stredozemnom mori Talianskom dosiahol počet 11,307. Ich počet narastá aj v tomto roku.

Veľký počet Sýrčanov príde do mnohých európskych krajín s úmyslom pokračovať ďalej. Dôvody pre ďalšiu cestu sú komplexné: nevhodné podmienky príjmu, ťažkosti s prístupom k azylovému konaniu, rodinné väzby v iných krajinách a očakávanie lepšej pomoci či možnostiach integrácie v iných krajinách.

“Táto správa vyzýva krajiny v celej Európe aby našli komplexnú odpoveď na základe svojich povinností vyplývajúcich z medzinárodného a národného práva a jasne prejavili solidaritu s krajinami v regióne,” povedala na tlačovej konferencii Flemingová. “To zahŕňa posilnenie právne podložených ciest pre sýrskych utečencov dostať sa do Európy.”

UNHCR víta starostlivosť mnohých európskych krajín o utečencov zo Sýrie, vrátane de facto moratória na vracanie Sýrčanov späť do krajiny, dostupnosti k azylovým procesom vo viacerých krajinách a k vysokej miere ochrany poskytovanej Sýrčanom.

Správa však tiež upozornila na medzery a postupy, ktoré UNHCR znepokojujú. Patrí medzi ne násilné presuny utečencov na mori či na súši hlásené z Bulharska, Cypru, Grécka, Španielska, Albánska, Čiernej Hory, Ruskej Federácie, Srbska a Ukrajiny.

Tiež sú tu značné obavy z pomalého a neefektívneho azylového procesu, neadekvátnych prijímacích podmienok, nahromadenia azylových konaní, prekážok pri reunifikácii rodín, nedostatok mechanizmov na identifikáciu azylantov v kritickej situácii a používanie zadržiavania.

UNHCR žiada krajiny aby hľadali všetky možnosti vrátane presídľovania, prijatia na základe humanitárnych potrieb, programov pre prijímanie na základe súkromného ​​sponzorstva a používanie programov, ako sú študentské alebo pracovné víza. UNHCR taktiež vyzvalo štáty, aby aktívne uľahčovali zlučovanie rodín, a to aj pre vzdialenejších rodinných príslušníkov Sýrčanov, ktorým už boli udelené nejaké formu ochrany v Európe.

Európske krajiny do dnešného dňa ponúkli 31,817 miest pre presídlenie, humanitárne a iné formy prijatia utečencom zo Sýrie. UNHCR vyzýva štáty, aby v rokoch 2015 a 2016 prijali 100,000 Sýrčanov.

Správu si môžete prečítať v anglickom jazyku tu: http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html

Prečítajte si Jihanin príbeh a pozrite si fotky: http://unhcr.org/g-53bfbd4e9