UNHCR navrhuje pre východnú a juhovýchodnú Európu EÚ 10-bodový akčný plán

26-07-2007 Budapešť 26. júla 2007 – Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov vydal 10-bodový akčný plán na zabezpečenie ochrany utečencov na východnej a juhovýchodnej hranici Európskej únie. Členské štáty EÚ Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko rovnako ako ich susedné krajiny Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina majú v súvislosti s […]

26-07-2007

Budapešť 26. júla 2007 – Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov vydal 10-bodový akčný plán na zabezpečenie ochrany utečencov na východnej a juhovýchodnej hranici Európskej únie.

Členské štáty EÚ Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko rovnako ako ich susedné krajiny Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina majú v súvislosti s migráciou veľa spoločných problémov. 10-bodový akčný plán preto navrhuje v celom regióne spoločný postup , aby sa zaistilo, že prísne hraničné kontroly sa nedostanú do rozporu s ochranou poskytovanou utečencom.

10-bodový akčný plán pre východnú a juhovýchodnú hranicu EÚ bol vydaný rok po zverejnení podobného dokumentu, ktorý sa zaoberal migračnými tokmi v stredomorskom/atlantickom regióne a ktorý priaznivo prijali vlády jednotlivých krajín a partnerské organizácie UNHCR.

Vedúci Regionálneho úradu UNHCR v Budapešti. Lloyd Dakin hovorí, že žiadna krajina nedokáže tento problém vyriešiť samostatne. „Ide o zmiešané migračné toky, ktoré sú zvyčajne podporované prevádzačmi a skupinami zapojenými do obchodovania s ľuďmi. Možno sa s nimi vyporiadať iba na základe spoločného úsilia krajín regiónu.”

10-bodový akčný plán obsahuje návrhy opatrení, ktoré by mali zabrániť násilným návratom žiadateľov o azyl do krajiny v ktorej sú prenasledovaní a rovnako aj ich ďalším nepravidelným presunom . Kľúčovou požiadavkou je, aby žiadatelia o azyl mali prístup k spravodlivému a účinnému azylovému konaniu, ktoré sa bude uskutočňovať v dôstojných podmienkach.

10-bodový akčný plán vyzýva na zavedenie takej organizácie hraničnej kontroly, ktorá by dokázala čo najskôr oddeliť žiadateľov o azyl od nelegálnych migrantov a zabezpečila, aby sa tieto dve skupiny riešili oddelene. Nemalo by tiež dochádzať k zbytočným zaisteniam cudzincov a jednotlivcom s osobinými potrebami (ako sú napr. maloletí, osoby so zdravotnými problémami, traumatizované osoby) by sa mala poskytovať zodpovedajúca starostlivosť.Dakin hovorí, že UNHCR je pripravený na úzku spoluprácu s vládami jednotlivých krajín regiónu, s Európskou Úniou, jej inštitúciami, IOM, OSBE, Sodekopingským procesom a ďalšími dôležitými partnermi.

10-bodový akčný plán zvýrazňuje desať oblastí, v ktorých podľa UNHCR môže spoločné úsilie priniesť pozitívny výsledok. Ide o tieto oblasti: spolupráca s rozhodujúcimi partnermi, zhromažďovanie údajov a ich analýza, existencia vstupných systémov rešpektujúcich ochranu jednotlivca, dobrý menežment azylového konania, identifikačné mechanizmy žiadostí, zavedenie viacerých druhov konaní a riešení pre utečencov, riešenie následných presunov cudzincov, zabezpečenie návratu cudzincov, ktorí nie sú utečencami alebo ich alternatívnych migračných možností a existencia informačnej stratégie v krajinách pôvodu migrujúcich cudzincov, v tranzitných krajinách, a tiež aj v krajinách do ktorých takýto cudzinci smerujú.