Pravdepodobnosť získať medzinárodnú ochranu v Slovenskej republike je vysoká

31-12-2009 Bratislava – Slovenská republika v roku 2009 zaregistrovala 822 žiadateľov o azyl, čo predstavuje výrazný pokles v porovnaní s rokom 2007 (2,640 žiadostí) a menší pokles oproti roku 2008 (910 žiadostí). Z týchto údajov vyplýva, že Slovenská republika zaregistrovala menej než 0,4 % zo všetkých žiadostí o azyl v […]

31-12-2009

Bratislava – Slovenská republika v roku 2009 zaregistrovala 822 žiadateľov o azyl, čo predstavuje výrazný pokles v porovnaní s rokom 2007 (2,640 žiadostí) a menší pokles oproti roku 2008 (910 žiadostí). Z týchto údajov vyplýva, že Slovenská republika zaregistrovala menej než 0,4 % zo všetkých žiadostí o azyl v 27 členských štátoch EÚ (246,200).

Ešte výraznejšie klesol počet odlúčených detí žiadajúcich o udelenie azylu. V roku 2007 to bolo 154 detí, ich počet sa znižil v roku 2008 na 71 detí a v roku 2009 to bolo už iba 28 detí.

Pravdepodobnosť získať medzinárodnú ochranu v Slovenskej republike je dosť vysoká. Počas roka 2009 získalo ochranu 228 osôb. Z tohto počtu iba 14 osobám bol udelený azyl, 97 osôb získalo doplnkovú ochranu, zatiať čo ostatným 117 osobám bol udelený tolerovaný pobyt.Okrem Gruzínska, Moldavska a Ruskej federácie, žiadatelia o azyl v Slovenskej republike pochádzajú prevažne z ázijských krajín (Pakistan, India, Vietnam, Afganistan a Čína).

Napriek odlišným vyhláseniam niektorých médií a politikov v priemyselne vyspelých krajinách, počet žiadateľov o azyl prichadzajúcich do týchto krajín, sa nezvyšuje. V porovnaní s rokom 2008 sa počet žiadateľov o azyl (377,000) nezmenil. Existujú však rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. V rámci EÚ, počet žiadateľov o azyl v južnej Európe klesol o 33 % zatiaľ čo severná Európa zaznamenala 13 % nárast. Dvanásť nových členských štátov EÚ zaznamenalo v roku 2009 nárast počtu žiadostí o azyl o 15 %.

Takmer polovica z celkového počtu 377,000 žiadostí pochádza z Ázie a z blízkeho východu (45%), za nimi nasledujú žiadatelia o azyl z Af riky (29%), Európy (15.5 %) a Ameriky (9%). Výročná správa UNHCR analyzuje azylové trendy v 27 členských štátoch EÚ, v balkánskych štátoch vrátane Turecka, Islandu a Nórska, Lichtenštajska a Švajdčiarska, ako aj USA, Kanade, Austrálii, Japonsku, Novom Zélande a Kórejskej demokratickej republike.

Viac informácií o globálnych trendoch nájdete na stránke:http://www.unhcr.org/4ba7341a9.html

Informácie o strednej Európe:www.unhcr-centraleurope.org

Autor: Melita H. Sunjic, UNHCR Budapešť