Medzinárodné utečenecké právo | Základné nástroje ochrany vysídlených ľudí

Hlavnou úlohou medzinárodného utečeneckého práva ja chrániť osoby, ktoré hľadajú útočisko pred prenasledovaním a ktorým bol udelený azyl (štatút utečenca). Pozostáva z niekoľkých medzinárodných a regionálnych právnych nástrojov ako aj medzinárodného zvykového práva, ktoré uplatňujú všetky štáty sveta. Medzinárodné utečenecké právo sa do určitej miery prekrýva s medzinárodným právom ľudských […]

Hlavnou úlohou medzinárodného utečeneckého práva ja chrániť osoby, ktoré hľadajú útočisko pred prenasledovaním a ktorým bol udelený azyl (štatút utečenca). Pozostáva z niekoľkých medzinárodných a regionálnych právnych nástrojov ako aj medzinárodného zvykového práva, ktoré uplatňujú všetky štáty sveta.

Medzinárodné utečenecké právo sa do určitej miery prekrýva s medzinárodným právom ľudských práv. Od roku 1945 bolo prijatých niekoľko medzinárodných a regionálnych dohovorov a iných nástrojov.

Táto sekcia obsahuje najdôležitejšie nástroje z obidvoch spomínaných oblastí.