Hlavné aktivity v rámci celého sveta | Ochrana vysídlených osôb v rámci celého sveta

UNHCR pôsobí vo viac ako 120 krajinách na celom svete. Najväčšia časť pracovníkov je sústredená v Ázií a Afrike, na dvoch svetadieloch, ktoré poskytujú útočisko a zároveň produkujú najvyšší počet utečencov a vnútorne vysídlených osôb.

Mnohé z globálnych aktivít UNHCR sú núdzovými aktivitami, pri ktorých poskytuje civilistom na úteku život zachraňujúcu núdzovú pomoc: ubytovanie, jedlo, čistú vodu, hygienické zariadenia a zdravotnú starostlivosť. K ďalším dôležitým aktivitám patrí registrácia utečencov, pomoc a poradenstvo pri podávaní žiadostí o azyl, vzdelávanie a právne zastupovanie. UNHCR poskytuje pomoc aj v prípadoch potreby zabezpečenia dopravy a v programoch miestnej integrácie alebo reintegrácie, vrátane vytvárania zdrojov alebo obnovy infraštruktúry.

Zistite viac o našich aktuálnych hlavných aktivitách v rámci celého sveta.