'
;
© UNHCR

O nás

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) bol zriadený Valným zhromaždením OSN dňa 14.decembra 1950.

Mandátom UNHCR je riadiť a koordinovať medzinárodného úsilie na ochranu utečencov a riešenie s tým súvisiacich problémov po celom svete. Základným cieľom UNHCR je ochrana práv a bezpečnosti utečencov. UNHCR sa usiluje zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu, a to právo žiadať o azyl, nájsť bezpečné útočisko v inej krajine  vrátane možnosti dobrovoľne sa vrátiť domov, integrovať sa do spoločnosti alebo presídliť sa do tretej krajiny. Súčasťou mandátu UNHCR je aj pomoc osobám bez štátnej príslušnosti.

Počas viac ako šiestich desaťročí svojej existencie,  UNHCR pomohol vybudovať nové životy desiatkam miliónov ľudí. V súčasnosti agentúra zamestnáva okolo 7680 pracovníkov, ktorí pomáhaju 33,9 mil. osôb vo viac ako 125-tich krajinách.

Kľúčové dokumenty UNHCR