เดือนรอมฎอนนี้ UNHCR เรียกร้องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่มากที่สุด

ขณะที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกกำลังเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เรียกร้องความช่วยเหลือครั้งใหญ่แก่ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศหลายล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ผู้ที่ถูกบังคับให้หนีจากบ้านเกิดเพราะสงครามและความรุนแรงจำเป็นต้องถูกรวมอยู่ในแผนการฉีดวัคซีนทั่วโลกอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังต้องการความพยายามอีกมากเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา สุขภาพจิต สวัสดิการด้านสุขภาพจิต การคุ้มครองเด็ก รวมไปถึงการป้องกันและการตอบสนองต่อความรุนแรงทางเพศ

“ในช่วงเวลาแห่งการสะท้อนตัวตนอย่างลึกซึ้งและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เราต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่นทั่วโลกมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา” ฟิลลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กล่าว “ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ ผมขอเรียกร้องความช่วยเหลือครั้งใหญ่ให้กับผู้ที่เปราะบาง”

ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกพักพิงอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ-ปานกลาง ซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการเงิน และมักมีระบบสาธารณสุขที่เปราะบาง จากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นสูญเสียอาชีพและถูกผลักดันเข้าสู่สภาวะความยากจนขีดสุดรวมไปถึงความท้าทายอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบตามมาเป็นวงกว้าง

UNHCR คาดการณ์ว่าผู้ลี้ภัย 3 ใน 4 คน ทั่วโลก สามารถเข้าถึงปัจจัยขึ้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้น หลายครอบครัวต้องลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้าน มีภาระหนี้สินมากขึ้น หรือจำเป็นต้องให้ลูก ๆ ออกจากโรงเรียน แม้ว่าโรงเรียนบางแห่งยังเปิดการเรียนการสอน

ในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์นี้ UNHCR เปิดตัวแคมเปญระดมทุนระดับโลก “Every Second Counts” เงินซะกาต ซอดะเกาะห์ หรือเงินบริจาคทั่วไปที่ได้รับ จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของครอบครัวจำนวนมากที่ถูกบังคับให้ต้องพลัดถิ่นไกลจากบ้านและบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขา

“เราสามารถช่วยให้ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศมีที่พักพิง มีอาหารร้อน ๆ สำหรับละศีลอดในแต่ละวัน และมีความหวังในอนาคตที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นไปด้วยกัน”

UNHCR ต้องการการสนับสนุนด้านการเงินด่วนที่สุดเพื่อช่วยชีวิตและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่เปราะบาง เด็กกำพร้า คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้สูงอายุ ได้อย่างต่อเนื่อง

แคมเปญนี้ยังเป็นกองทุนเพื่อการทำงานในโครงการต่าง ๆ ของ UNHCR รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในการแพร่ระบาดของ COVID-19