UNHCR ช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยอย่างไร

UNHCR ช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัยอย่างไร

มากกว่าครึ่งของจำนวนผู้ลี้ภัยทั่วโลกเป็นเด็ก ในสถานการณ์ความขัดแย้งเด็กและวัยรุ่นตกอยู่ในอาการหวาดผวาตลอดเวลา มีความเสียงที่ต้องเผชิญกับการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ พลัดพรากจากครอบครัว ถูกทอดทิ้ง  ถูกแสวงหาผลประโยชน์หรือถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร UNHCR ทำงานในพื้นที่เพื่อให้ความคุ้มครองให้เด็กๆปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆได้แก่ การมอบที่พักพิงที่ปลอดภัย การรักษาพยาบาล และสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ

 

UNHCR

มอบความคุ้มครอง: ในสถานการณ์ความขัดแย้งเด็กและวัยรุ่นตกอยู่ในอาการหวาดผวาตลอดเวลา มีความเสียงที่ต้องเผชิญกับการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ ©UNHCR

 

มอบความคุ้มครอง

มากกว่าครึ่งของจำนวนผู้ลี้ภัยทั่วโลกเป็นเด็ก ในสถานการณ์ความขัดแย้งเด็กและวัยรุ่นตกอยู่ในอาการหวาดผวาตลอดเวลา มีความเสียงที่ต้องเผชิญกับการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ พลัดพรากจากครอบครัว ถูกทอดทิ้ง  ถูกแสวงหาผลประโยชน์หรือถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร UNHCR ทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่และองค์กรพันธมิตรเพื่อให้แน่ใจว่า

 • เด็กผู้ลี้ภัยได้รับความคุ้มครองอย่างปลอดภัยจากการถูกคุกคาม สิทธิของพวกเขาได้รับการปกป้อง
 • เด็กผู้ลี้ภัยที่พลัดพรากจากพ่อแม่จะได้รับการช่วยเหลือในโครงการคืนครอบครัว
 • เด็กแรกเกิดจะได้รับการจดทะเบียนเกิดเพื่อป้องกันการไร้รัฐไร้สัญชาติ
 • เด็กผู้ลี้ภัยและวัยรุ่นที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารจะได้รับความช่วยเหลือเพื่อกลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง
 • ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาจิตใจและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

UNHCR

ที่พักพิง:ในคืนที่หนาวเหน็บ แสงแดดยามบ่ายที่ร้อนแผดเผา ที่พักพิงจากคุณคือความอบอุ่นและร่มเง่าให้เด็กๆ ผู้ลี้ภัย  ©UNHCR

มอบที่พักพิงที่ปลอดภัย

ในคืนที่หนาวเหน็บ แสงแดดยามบ่ายที่ร้อนแผดเผา ที่พักพิงจากคุณคือความอบอุ่นและร่มเง่าให้เด็กๆ ผู้ลี้ภัย

ที่พักพิงคือความปลอดภัยของเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกอย่างหลังจากต้องเผชิญกับความโหดร้ายของสงคราม เป็นที่ที่จะช่วยเยียวยา ฟื้นฟูจิตใจและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้ลี้ภัยอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรง UNHCR ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและปลอดภัย

 • มอบเต็นท์ที่พักพิงชั่วคราว เสื่อนอน มุ้งกันยุง
 • มอบผ้าพลาสติกเอนกประสงค์สำหรับใช้ทำหลังคาหรือที่นอน
 • มอบชุดเครื่องมือการสร้างที่พักพิงชั่วคราวที่จำเป็น
 • ฟื้นฟูจิตใจแก่เด็กและผู้ลี้ภัยที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้พวกเขารู้สึกถึง “บ้าน” อีกครั้ง

 

UNHCR

สุขภาพและการเยียวยาจิตใจ: เราให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะกับเด็กๆที่ได้รับการกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรง ©UNHCR

สุขภาพและการเยียวยาจิตใจ

UNHCR ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร มุ่งมั่นทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็น เราให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะกับเด็กๆที่ได้รับการกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการป้องกันโรค การรักษา การคุมกำเนิด อาหารเสริมและการได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันโรคขาดสารอสาหาร มอบน้ำสะอาดและการดูแลด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม

 • สนับสนุนนักจิตวิทยา การรักษาฟื้นฟูจิตใจเด็กๆ และผู้ลี้ภัยที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายของสงครามหรือการถูกคุกคาม
 • มอบวัคซีนป้องกันโรค สนับสนุนการรักษาที่พบมากในเด็กเช่นมาลาเรีย โรคขาดสารอาหารรุนแรง โรคหัด โรคท้องร่วงและการติดเชื้อทางเดินหายใจ
 • สร้างสถานีจ่ายน้ำสะอาดและอุปกรณ์เก็บน้ำสะอาด
 • สร้างห้องน้ำเพื่อสุขอนามัยที่เหมาะสม
 • มอบอาหารเสริม ให้การรักษาเด็กๆผู้ลี้ภัยที่สุ่มเสี่ยงหรือตกอยู่ในภาวะการขาดสารอาหารรุนแรง

 

 

UNHCR

การศึกษา: UNHCR ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และองค์กรพันธมิตรเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุด ©UNHCR

มอบการศึกษา

จากรายงานการศึกษา เด็กผู้ลี้ภัย 3.5 ล้านคน ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยในระดับมัธยมศึกษาอยู่ในขั้นวิกฤติ โรงเรียนของเด็กๆถูกทำลาย ไม่มีแม้แต่อุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม เพียงร้อยละ 1 ของเด็กผู้ลี้ภัยได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา UNHCR ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และองค์กรพันธมิตรเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุด

 • สนับสนุนการสร้างโรงเรียน
 • มอบอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น
 • สนับสนุนการสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆ
 • พัฒนาพื้นที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ลี้ภัยผู้พิการและเด็กที่บอบช้ำรุนแรงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

สงครามและความขัดแย้งโหดร้ายเกินไปสำหรับเด็กผู้ลี้ภัย  UNHCR ขอขอบคุณที่คุณไม่ทอดทิ้งให้เด็กผู้ลี้ภัยต้องต่อสู้กับเสียงปืนและระเบิดที่ยังดังก้องในใจโดยลำพัง

ร่วมบริจาค

ติดตามการทำงาน: Facebook | LINE | Instagram | Twitter | TikTok