Suriye’deki Savaş 7. Yılına Girerken, UNHCR Suriye’nin bir ‘Dönüm Noktasında’ Olduğu Uyarısında Bulunuyor

Barış için biraz umut olsa da, milyonlarca Suriyelinin ihtiyaçları ve acıları azalmadan sürüyor; Suriye’deki savaş “Ortak Bir Başarısızlık”

Dünya Suriye’deki acımasız çatışmada bir başka  trajik dönüm noktasını daha geride bırakmaya hazırlanırken, UNHCR, BM Mülteci Örgütü, uluslararası toplumu, ülkede ve bölgedeki milyonlarca masum sivilin süregelen ve derinleşen acılarını dindirmeye yardımcı olmak için cömert desteklerinin iki katına çıkarılması çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Suriye bir dönüm noktasında. Suriye’de barış ve güvenliği güçlendirmek için köklü önlemler alınmadığı takdirde, durum kötüleşecek.” dedi.

Suriye’de, 13,5 milyon kişi insani yardım ihtiyacı içinde; 6,3 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda; yüz binlercesi sığınacak yer arayışında tehlikeli deniz yolculuklarına çıktı; beş yaşın altındaki yaklaşık 3 milyon Suriyeli savaş dışında bir şey görmeden büyüdü; ve kadın ile çocukların çoğunluğunu oluşturduğu 4,9 milyon Suriyeli ise komşu ülkelerde ev sahibi toplulukları sosyal, ekonomik ve politik sonuçları omuzlarken muazzam bir güçlük altında bırakarak mülteci durumundadır. Grandi sözlerine, “Nihayetinde, Suriye’deki çatışma sayılarla değil, insan hayatıyla ilgili. Aileler parçalandı, masum siviller hayatını kaybetti, evler harap oldu, iş yerleri ve yaşam kaynakları yok oldu. Bu ortak bir başarısızlıktır.” diyerek devam etti.

Bu yıl ve sonrasında, UNHCR, Suriye ve bölgedeki mağdurlara yardım ve koruma sağlamaya devam edecek. UNHCR, ortaklarıyla birlikte, milyonlarca insan için hayati önem taşıyan yardımını sürdürüyor. 2016’da 1 milyondan fazla Suriyeli, sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda hayatta kalmalarına ve elzem ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım eden kış yardımı aldı. Geçen yıl, Suriye’de 4 milyondan fazla insana; gıda, şilte, farklı materyallerin de arasında bulunduğu temel yardım malzemeleri ulaştırıldı. 2 milyondan fazla insan, UNHCR’nin Suriye’de bulunan, çocukların korunması, eğitim ve sağlık alanlarını da kapsayan hizmetler sağlayan toplum merkezleri ağından faydalandı. Bölgede, 3 milyondan fazla ülkesi içinde yerinden edilmiş Suriyeli ve mülteciye, çetin kış koşullarında hayatta kalmaları için destek sağlayan yardım ulaştırıldı. UNHCR ve ortakları, bölgede mültecilere ev sahipliği yapan başlıca beş ülkede, yaklaşık 5 milyon Suriyeli mülteci ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara, eğitim, sağlık ve barınma alanlarında koruma ve yardım sağlayarak ulaştı.

Zaman geçtikçe hassasiyetler artarken, ne yazık ki sağlanan fon ihtiyaçların gerisinde kalıyor. Nisan ayının ilk günlerinde Brüksel’de düzenlenecek olan konferans, insani yardım için gereksinim duyulan fon da dahil olmak üzere ülkenin geleceğini değerlendirecek. Birleşmiş Milletler bu yıl Suriye içinde ve sürgünde olan Suriyeliler için 8 milyar ABD Doları fon çağrısında bulunuyor. Bu, 2016 yılında gerçekleşen Londra Konferansı’nda özellikle eğitim ve yaşam kaynakları alanında verilen önemli taahhütlerin ardından geliyor ve bu çabaların sürdürülmesi elzemdir. Yüksek Komiser Grandi, “Biz, donörlere muazzam ölçekteki ihtiyaçlara cevap vermemize olanak sağlamak için yeterli ve esnek fon sağlamayı sürdürmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Fon, çekilen acıları sona erdirmez fakat yoksulluk ve çekilen sıkıntılar derinleşirken, yapabileceğimiz şeylerden biri bu. Şu anda mevcut olan kaynaklar, karşı karşıya olduğumuz zorlukların üstesinden gelme noktasında açıkça yetersiz kalıyor.” diyerek sözlerini sürdürdü.

UNHCR, son zamanlardaki barış girişimlerinin, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün önünü açacağı umudunu taşıyor. Grandi sözlerine şöyle devam etti: “Barış görüşmeleri, kendi başına, mültecilerin geri dönmesi için sahada gerekli şartları yaratmayabilir. Fakat, kalıcı barış ve güvenlik için gerekli temel koşullar sağlanır sağlanmaz, bir nesilde kaydedilebilecek en kapsamlı yeniden inşa etme çabasının gerekli olacağını öngörüyoruz. Aradan geçen zaman diliminde, insani yardımın sağladığı can damarının korunması ve hayat kurtaran desteğin ihtiyaç içindeki herkese ulaşmasını temin etmek için insani yardıma erişimin genişletilmesi elzemdir.”