BM ve Ortakları 5 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve onlara ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemek için müdahale planı başlatıyor

Amman/Cenevre, 12 Aralık 2017 – Birleşmiş Milletler kuruluşları ve STK ortakları, sayıları 5 milyondan fazla olan Suriye’den gelen mültecilerin ve komşu ülkelerde onlara ev sahipliği yapan hassas durumdaki toplulukların desteklenmesi için hazırlanan ve 4,4 milyar Amerikan Doları tutarındaki 2018 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nın (3RP) lansmanını bugün gerçekleştirmektedir.

İnsanların hayatlarını perişan eden ve milyonlarca insanı evlerini terk etmek zorunda bırakan Suriye’deki çatışma yedi yıldır devam etmektedir. Komşu ülkelerin gösterdiği cömertliğe rağmen, Suriyeli mülteci ailelerin çoğu ve ev sahibi topluluklarda bulunan birçok aile yoksulluk sınırının altında yaşamakta ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır.

3RP çerçevesinde, mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaç duyduğu desteği almasını sağlamak adına ulusal düzeyde gösterilen çabaların desteklenmesi için 270 insani yardım ve kalkınma ortağının hayati önemdeki çabaları bir araya getirilerek bu zorlukların ele alınması amaçlanmaktadır.

UNHCR Orta Doğu ve Kuzey Afrika Büro Direktörü ve Suriye ve Irak Bölgesel Mülteci Koordinatörü Amin Awad, “Suriye’deki çatışma dünyadaki en büyük mülteci krizine neden olmaya devam etmektedir. Ufukta siyasi bir çözümün olacağını ümit etsek de, yerlerinden edilmiş olarak geçirdikleri her yıl ihtiyaçları ve karşılaştıkları güçlükler artan Suriyeli mülteci ailelere destek vermeye devam etmemiz hayati derecede önem taşımaktadır.”, ifadelerini kullanmıştır.

Okul çağındaki 1,7 milyon Suriyeli mülteci çocuğun durumu özellikle endişe verici olmaya devam etmektedir. Awad sözlerine şöyle devam etmiştir: “Ortaklar yaklaşık 1 milyon çocuğu okula kaydetmek için çalışmış olsa da okul çağındaki Suriyeli mülteci çocukların %40’ından fazlası okuldan mahrum kalmaya devam etmektedir. Bu çocuklar gerçekten kayıp bir neslin parçası olmaktadırlar. 2018’de kolektif olarak daha çok çaba göstermeliyiz.”

3RP ilk başladığından itibaren geçen 4 yılda, çatışma azalmadan devam ederken; komşu ülkeleri, sosyal ve ekonomik açıdan önemli baskıları da beraberinde getiren Suriye krizinin etkilerinin üstesinden gelmek üzere desteklemek için gösterilen uluslararası çabaların ön saflarında yer almıştır.

UNDP Arap Devletleri Bölgesel Büro Direktörü Mourad Wahba, “Kendi ülkelerinde karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederken bir yandan da hayati öneme sahip ve cömert yardımlarını esirgemeyerek Suriye’den gelen mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin ve toplulukların gösterdiği muazzam çabaların farkında olmalıyız.” demiştir. Wahba sözlerine şöyle devam etmiştir: “Suriye krizi daha da uzayan bir hal aldıkça, ev sahibi ülkeler mültecilerin artmakta olan ihtiyaçlarına cevap verilmesinin sorumluluğunun büyük bir kısmını üstlenirken bir yandan da mültecilere ev sahipliği yapan hassas durumdaki toplulukları desteklemeye devam etmektedir. Uluslararası toplum, ev sahibi ülkelerin gösterdiği hayati çabalara verdiği desteği artırmalıdır.”

Wahba, “3RP ortakları, geçim kaynaklarını artırır, kritik önemdeki altyapıya erişimi genişletirken ve toplumun uzun vadedeki kalkınmasını güçlendirirken; aynı zamanda ivedi insani ihtiyaçları karşılayan insani yardım ve kalkınma girişimleri arasındaki bağlantının güçlendirilmesinde öncülük etmektedir.”, demiştir. “Birlikte, uluslararası toplum bu tutarlı yaklaşımı yüksek düzeyde desteklemeye devam etmelidir.”

3RP, 2018’de 5,3 milyon mülteciye ve ev sahibi topluluklardaki 3,5 milyon kişiye mültecilere koruma sağlanması, eğitim, sağlık, gıda güvenliği, geçim kaynakları, su ve hıfzıssıhha hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli sektörler kapsamında yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Awad, “Suriyeli mülteciler için her gün bir mücadeledir ve ev sahibi ülkeler küresel düzeyde kamu yararı sağlamaya devam etmektedir. Uluslararası toplum, onları ve onların yükünün paylaşılmasına olan ihtiyacı gözden kaçırmamalıdır.” demiştir. “Böylesine değişken bir bölgede, birçok husus tehlike altında bulunmakta ve tüm 3RP ortakları cömert bir şekilde çabalarımızı desteklemeleri için uluslararası topluma çağrılarını sürdürmektedir.”