António Guterres (Portekiz): 2005-2015

“İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek yerinden edilme düzeylerine ulaşmamızın yanı sıra, asıl daha da şaşırtıcı olan olayların son birkaç yılda nasıl hızlandığını görmek. 2014 yılı içerisinde çatışmalar nedeniyle günde 42.500 kişi zorla yerinden edildi.”

António Guterres, 2005 yılında BM Genel Kurulu tarafından 10. Mülteciler Yüksek Komiseri olmak üzere seçilmiş ve 2015 yılının sonuna kadar on yıl hizmet vermiştir. UNHCR’ye katılmadan önce Guterres, 20 yılı aşkın bir süre boyunca hükümet ve kamu hizmetlerinde görev yapmıştır. 1995 yılından 2002 yılına kadar Portekiz başbakanı olarak görev yapmış ve 2000 yılı başında kısa bir süre Avrupa Konseyi’ne başkanlık etmiştir. Ayrıca 1991’de Portekiz Mülteci Konseyi’ni kurmuştur.

Görev süresi boyunca Guterres, UNHCR’nin tarihindeki en kapsamlı yapısal reform sürecini denetlemiş ve kuruluşumuzun İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana yaşanan en büyük yerinden edilme krizlerinden bazılarına yönelik müdahale kapasitesini inşa etmiştir.

13 Ekim 2016’da António Guterres, BM Genel Kurulu tarafından 1 Ocak 2017’den itibaren beş yıllık bir dönem için Birleşmiş Milletler’in dokuzuncu Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

António Guterres’in konuşmaları (İngilizce)