'
;

Kamp Desteği

Türkiye’deki mültecilerin %90’ından fazlasının kent ortamlarında yaşadığı göz önüne alındığında, Türkiye’deki operasyonun temel odak noktası kent ortamlarındaki mültecilerdir. Ancak mültecilerin yaklaşık % 10’unun Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yönetimindeki kamplarda yaşadığı düşünüldüğünde, UNHCR kamplarda yaşayan mültecileri, aralarında çadır, duş ve tuvalet konteynerleri, mobil sağlık klinikleri, battaniyeler, ısıtıcılar, mutfak setleri ve mesleki eğitim kitlerinin de bulunduğu temel yardım malzemeleri ve kış yardımı sağlayarak desteklemektedir ve bu desteğini sürdürecektir.   

UNHCR kayıt, kamp yönetimi, hassas durumların tespiti, koruma konusundaki diğer hususlar ve gönüllü geri dönüşü izlemek gibi alanlarda teknik yardım sağlamak amacıyla tüm kamplarda düzenli olarak varlık göstermektedir. Eğitim, sağlık, beslenme, su sanitasyonu ve alan planlama konularında da teknik destek sağlanmaktadır.