'
;

Kamp Alternatifleri

Türkiye 3 milyon 600 bin kayıtlı Suriyeli mültecinin yanı sıra diğer uyruklardan yaklaşık 330 bin mülteci ve sığınmacıya da ev sahipliği yapmaktadır. Suriye’de yaşanan kriz sonucunda Suriyeli mülteciler Türkiye’ye akın edince mültecilerin barınmasını sağlamak için kamplar ve geçici barınma merkezleri kurulmuştur. 2020 itibarıyla mültecilerin %98’inden fazlası 81 ile dağılmış olarak şehirlere yaşamlarını sürdürmekte, geriye kalan %2’nin altındaki mülteci nüfusu ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) yönetimindeki geçici barınma merkezlerinde barınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2018’den beri geçici barınma merkezlerinin bir kısmını kademeli olarak birleştirme veya kapatma yönünde bir uygulama yapmaktadır. UNHCR, dünya çapında izlediği Kamp Alternatifleri politikası çerçevesinde GİGM’nin talepleri doğrultusunda Türkiye’deki yetkili makamlara bu anlamda destek sunmakta, özellikle geçici barınma merkezlerinden ayrılan mültecilere ev sahibi toplumla bir arada yaşamalarını kolaylaştırmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere nakit yardımı yapmaktadır.