Engelli Bireyler

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dünya nüfusunun yüzde 15’ini engelli bireyler oluşturmaktadır. Birkaç milyon engellinin yerinden edilmiş olduğu düşünülmektedir ancak engelliler yerinden edilmiş topluluklarda görünmez olmaya devam etmektedirler.

Engelli bireyler homojen bir grup değildir – farklı kapasite ve ihtiyaçları vardır ve yaşadıkları topluluğa farklı şekillerde katkıda bulunurlar. Kriz zamanlarında ayrımcılık, sömürü ve şiddet karşısında hassas durumda kalabilir ve insani yardıma erişim konusunda birçok engelle karşılaşabilirler.

UNHCR olarak engelleriyle yaşayan bireylerin hayati hizmetlere erişmesini ve beceri ve kapasitelerini kendilerine, ailelerine ve içinde yaşadıkları topluluklara faydalı olacak şekilde kullanma fırsatı bulmasını sağlamak için çalışıyoruz.

Engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunları belirlemek ve uzun vadeli çözümler geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz.