'
;

Temel İhtiyaçlar

İnsanlar evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarında, yalnızca temel ihtiyaç maddelerini yanlarına alabilirler. Bu süreçte para kazanma ve harcama becerilerini kaybetmiş olurlar. Nakit temelli müdahalelerimiz mültecilerin karşı karşıya kaldıkları riskleri azaltarak ve harcama yapma kapasitelerini sürdürerek mültecilere koruma sağlamayı hedeflemektedir. Nakit temelli müdahalelerin sunduğu esneklik, mültecilere ihtiyaç duydukları şeyleri önceliklendirme ve seçme olanağı tanıyarak daha amaca yönelik bir yardım sağlamaktadır.

Nakit temelli müdahaleler, zararlı başa çıkma stratejilerine başvurma olasılıklarını azaltmaktadır. Ayrıca yerel ekonomiye doğrudan fayda sağlamaktadır ve ev sahibi toplumlarla barış içinde bir arada yaşamaya da katkıda bulunabilir.

UNHCR, para yüklenmiş bankamatik kartları aracılığıyla tek seferlik nakdi yardım sağlanılmasıyla ilgi alanındaki kişilerin kış mevsiminde temel ihtiyaçlarını karşılamalarını desteklemektedir. Ayrıca, özel bir ihtiyacın tespit edilmesi durumunda, hassas durumdaki mültecileri bankamatik kartları aracılığıyla düzenli nakit transferleri veya gıda dışı yardım malzemeleri yoluyla desteklemektedir. Buna ek olarak, mülteci kamplarındaki temel ihtiyaçları karşılamak üzere Türk hükümetine gıda dışı ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı aracılığıyla destek sunmaktadır.

UNHCR’nin Türkiye’deki kış destek programı çerçevesinde, 2016-2017 kış döneminde kent ortamlarında yaşayan mültecilere banka kartlarıyla tek seferlik nakit yardımı ve kamplarda yaşayan mülteciler ve kamp dışındaki, hassas durumda bulunan bazı mültecilere ise kışlık malzemeler sağlanmıştır. UNHCR, yarım milyondan fazla mülteciye 34 milyon ABD doları değerinde kışlık destek sağlamıştır. Bu desteğin 25,5 milyon doları kent ortamlarındaki mültecilere banka kartları aracılığıyla sağlanan nakit yardımı şeklinde, 8,5 milyon ABD doları ise kamplardaki mültecilere gıda dışı yardım malzemesi (kışlık giysiler, ısıtıcılar ve battaniyeler) olarak sağlanmıştır. UNHCR 2016 yılında kamplarda ve kamp dışındaki mülteci nüfusuna 24 milyon ABD doları değerinde gıda dışı yardım malzemesi (çadırlar, hijyen kitleri, kış desteği vb.) sağlamıştır.