Захист

Діяльність УВКБ ООН в Україні у сфері захисту

Біженці, шукачі притулку та особи без громадянства

  • УВКБ ООН здійснює моніторинг та безпосередньо втручається в ситуації, щоб забезпечити належний захист біженців та шукачів притулку.
  • УВКБ ООН надає матеріальну, соціальну та медичну допомогу найбільш незахищеним особам. УВКБ ООН також надає фінансову допомогу тим шукачам притулку та біженцям, які її найбільше потребують.
  • УВКБ ООН допомагає біженцям знайти довгострокові рішення шляхом добровільної репатріації, інтеграції до місцевого суспільства та переселення.
  • УВКБ ООН співпрацює з Урядом України, щоб зміцнити національну систему надання захисту, у тому числі шляхом реалізації регіонального Проекту ініціативи підвищення якості у Східній Європі та Південному Кавказі, спрямованого на розвиток потенціалу місцевих органів із питань міграції (Державна міграційна служба України), суддів, адвокатів та Державної прикордонної служби.
  • УВКБ ООН надає правову допомогу особам, які знаходяться під загрозою безгромадянства, приділяючи особливу увагу представникам етнічних меншин.

Внутрішньо переміщені особи

  • УВКБ ООН та партнери Кластеру з питань захисту здійснюють моніторинг ситуації у сфері захисту шляхом своєї присутності на місцях як на підконтрольних, так і на непідконтрольних уряду територіях, відслідковуючи порушення прав людини та загрози у сфері захисту, з якими стикаються ВПО та постраждале від конфлікту населення. УВКБ ООН здійснює моніторинг ситуації у сфері захисту як на рівні громад, так і на індивідуальному рівні, та, відповідно, корегує напрями свого реагування.
  • УВКБ ООН та партнери надають підмандатним особам послуги індивідуального ведення справ, надаючи правову допомогу, консультації у сфері захисту та разову індивідуальну грошову допомогу.
  • Для досягнення позитивних змін у політиці та вирішення проблем у сфері захисту прав ВПО, УВКБ ООН відслідковує зміни у законодавстві стосовно ВПО та провадить заходи із адвокації та підвищення рівня обізнаності осіб, які приймають рішення, зацікавлених сторін та громадськості.
  • Ініціативи на рівні громад та проекти мирного співіснування із залученням ВПО та приймаючих громад – наприклад, ремонт шкіл та громадських центрів – допомагають знаходити довготривалі рішення та полегшувати наслідки переміщення для приймаючих громад, а також сприяють покращенню соціальної згуртованості та мирного співіснування.
  • УВКБ ООН проводить тренінги та семінари для представників Уряду, органів місцевої влади, громадянського суспільства та приймаючих громад. За допомогою таких ініціатив створюються сприятливі умови для підтримки та інтеграції ВПО.

УВКБ ООН є провідним агентством у реагуванні на ситуації, пов’язані із внутрішнім переміщенням. УВКБ ООН очолює Кластер з питань захисту. Кластер з питань захисту координує діяльність у сфері захисту в Києві та у регіонах, а також здійснює моніторинг ситуації у сфері захисту як на підконтрольній, так і на непідконтрольній уряду території України. Кластер з питань захисту забезпечує адвокацію та реагування на потреби, ставлячи у пріоритет найбільш вразливих та надаючи інформаційну підтримку іншим гуманітарним партнерам. До складу Кластера з питань захисту входять 88 партнерів, включаючи міжнародні та місцеві неурядові організації, інші агентства ООН та державні установи.