Порядок ідентифікації та встановлення особи

 

Нормативна база

Загальні положення

Ідентифікація особи – встановлення особи шляхом порівняння наданих даних (параметрів), у тому числі біометричних, з наявною інформацією про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо. Ідентифікація проводиться органами Державної міграційної служби для виготовлення документів , що підтверджують особу (Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі – Закон)).
Верифікація – порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності;
Біометричні дані – сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри – відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук);
Біометричні параметри – вимірювальні фізичні характеристики або особистісні поведінкові риси, що використовуються для ідентифікації (впізнання) особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу;
Єдиний державний демографічний реєстр– це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених Законом документів.
Дія (скорочення від «Держава і я») — український e-сервіс державних послуг. Це мобільний застосунок з цифровими документами та портал з публічними послугами.

Ідентифікація при відсутності документів

У разі, якщо звернулась особа для відновлення втрачених документів або для отримання паспорта громадянина України у формі картки (ID) вперше, після досягнення 18-річного віку, органи ДМС будуть проводити заходи щодо ідентифікації особи. Особи, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18 років та у яких відсутнє свідоцтво про народження, можуть подати замість нього витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження. Вони також подають паспорт громадянина України одного з батьків.

У разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками, проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні, зокрема до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів ДФС, навчальних закладів, військових частин,

військових комісаріатів, установ виконання покарань, для отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, у тому числі фотокартки особи, яка дасть змогу ідентифікувати особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник.

Одночасно проводиться перевірка за даними обліку територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС. Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України проводиться, зокрема, за даними Державного реєстру виборців шляхом надсилання запитів до відповідних відділів ведення Державного реєстру виборців.

Крім того, у виключних випадках за відсутності фотокартки особи та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, з метою встановлення особи проводиться опитування родичів, сусідів, які були зазначені у письмовому зверненні. За результатами їх свідчень складається акт встановлення особи за формою, встановленою МВС.

01.09.2021 року Кабінет Міністрів України прийняв зміни до Постанов №289 та №302З листопада 2021, зміни дозволяють громадянам, що перебувають в місцях несвободи, звертатися із заявами про оформлення паспорта громадянина УкраїниБільше того, маломобільні особи з інвалідністю та особи, що проживають на НУТ, зможуть подавати відповідні заяви до будь-якого територіального підрозділу ДМС. При цьому, мешканці НУТ не зобов’язані попередньо отримувати довідку внутрішньо переміщеної особи.  Особи, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18 років та у яких відсутнє свідоцтво про народження, можуть подати замість нього витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження Найважливіші зміни стосуються числа свідків під час встановлення особи: достатнім привести одного родича (включно з колишнім чоловіком/жінкою), або двох сусідів що мають повну дієздатність, досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу.

28.10.2022 КМУ прийняв нові зміни до Постанови №302 (через постанову № 1220). Зміни набули чинності 17 листопада. Вони, серед іншого, дозволяють розширити коло свідків (Див. стр. 5 презентації) до «близької до заявника особи» та проведення процедури встановлення особи у режимі відеоконференцзв’язку, якщо свідок не може бути присутнім особисто в ДМС. Паспорт кожного свідка пред’являється під час проведення відеоконференцзв’язку, а його копія надсилається електронною поштою до підрозділу ДМС.

Це актуально для недокументованих паспортом переміщених осіб з Автономної Республіки Крим, НУТ, нещодавно окупованих територій України, які переїхали до центральної та західної України. Їх свідки з окупованих територій мають змогу дистанційно брати участь в процедурі встановлення особи та сприяти доступу заявника без паспорту до ID.

За оцінками Світового банку, станом на березень 2020 року в Україні 999,000 громадян віком від 15 років (з них 310 тис. жінок і 689 тис. чоловіків) проживають без паспорту.