Srpsko narodno vijeće

Srpsko narodno vijeće (SNV) je izabrano političko, savjetodavno i koordinacijsko tijelo koje djeluje kao samouprava Srba u Republici Hrvatskoj vezano za ostvarivanje njihovih ljudskih, građanskih i nacionalnih prava, kao i pitanja njihova identiteta, sudjelovanja i integracije u hrvatsko društvo.

Projekt koji provodi SNV uz podršku UNHCR-a nosi naziv Pravna pomoć povratnicima izvan područja posebne državne skrbi te ima za cilj doprinijeti održivosti procesa povratka u Hrvatsku. Konkretnije, ovaj projekt ima za cilj osigurati pristup osnovnim uslugama pravne pomoći za povratnike i sve pojedince koji se suočavaju s preprekama svoje integracije u hrvatsko društvo. Povratak prijeratnih stanovnika u urbana područja podržava mreža ureda SNV-a za pružanje pravne pomoći u Zagrebu, Karlovcu i Rijeci.

Glavni ured:

SNV Zagreb, Gajeva 7/1, 10000 Zagreb
Tel: 01 4886 368 (ured); Tel: 01 4886 364 (voditelj pravne službe); Tel : 01 4886 379 (pravnik)
Fax: 01 4886 372, Email: [email protected] , [email protected][email protected]
Za stranke: ponedjeljak i srijeda, 09.00-15.00

Podružnice :

SNV Rijeka, Ciottina 19, Rijeka
Tel/Fax: 051 583 073, Mob: 099 255 00 85, 099 255 00 84
Email: [email protected][email protected]
Za stranke: od ponedjeljka do petka, 09.00 – 15.00

SNV Pula, Maksimilijanova 10, Pula, Mob: 099 255 00 85, Email: [email protected]
Za stranke: ponedjeljak 11.00-17.00

SNV Karlovac, Vranicanijeva 6/1, 47000 Karlovac,
Tel/Fax: 047 601 465; Mob: 098 353 759; 099 255 41 73; Email: [email protected]
Za stranke: utorak, četvrtak i petak 08.00 – 14.00

___________________

Serbian National Council (SNV, Srpsko narodno vijeće) is elected political, consulting and coordinating body acting as a self government of Serbs in the Republic of Croatia concerning the issues of their human, civil and national rights, as well the issues of their identity, participation and integration in the Croatian society.

Legal Assistance to Returnees outside the Areas of Special State Concernis the name of the UNHCR backed project implemented by SNVwith the aim to contribute to the sustainability of the process of return to Croatia. More specifically, this project aims to ensure access to basic legal aid services for returnees and all individuals facing obstacles that prevent their integration into Croatian society. The return of the pre-war inhabitants to the urban areas is supported by legal aid office network of SNVteams located in Zagreb, Karlovac and Rijeka.

Main Office:

SNV Zagreb, Gajeva 7/1, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 4886-368 (office), Tel: 01/4886-364 (head of legal department), Tel: 01/ 4886-379 (lawyer), Fax: 01/4886-372, E-mail: [email protected][email protected][email protected]
With clients: Monday and Wednesday 09.00 to 15.00

Branches:

SNV Rijeka, Ciottina 19, Rijeka, tel/fax: 051 583 073, Mobile: 099/2550085, 099/2550084, E-mail: [email protected] [email protected]
With clients: Monday to Friday 09.00 – 15.00

SNV Pula, Maksimilijanova 10, Pula, Mobile: 099/2550085, E-mail: [email protected]
With clients: Monday 11.00 to 17.00

SNV Karlovac, Vranicanijeva 6/1, 47000 Karlovac Tel/fax: 047/601-465, Mobile: 098/353-759; 099/255 4173, E-mail: [email protected]
With clients: Tuesday, Thursday and Friday 08.00 – 14.00