Pristup teritoriju i postupcima

Broj osoba koje traže azil u Hrvatskoj je u porastu. Od 2004., kad je prvi Zakon o azilu stupio na snagu, gotovo je 4,000 osoba zatražilo azil u ovoj zemlji. Sirijska kriza je također dovela do sve većeg broja sirijskih državljana koji traže azil.

Broj nezakonitih graničnih prijelaza osoba koje dolaze izvan regije također raste te 2012. prelazi brojku od 5,000. Mnogi dolaze iz Afganistana i Somalije. Međutim, vlasti su uspjele osigurati učinkovitu identifikaciju osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita.

Glavni cilj UNHCR-a u Hrvatskoj je osigurati da svi tražitelji azila dobiju pristup teritoriju kao i pravičnim i učinkovitim postupcima određivanja izbjegličkog statusa. UNHCR je 2011. uspostavio projekt graničnog upravljanja temeljem tripartitnog sporazuma između državnih tijela, nevladinih organizacija i UNHCR-a. U okviru projekta, UNHCR i njegovi provedbeni partneri redovito posjećuju granične prijelaze, prihvatne centre i pritvore kako bi ocijenili pristup teritoriju tražitelja azila i postupcima odlučivanja o azilu. Projekt je proširen na prekograničnu suradnju. UNHCR prema potrebi pruža i elementarnu pomoć ugroženim osobama na granici. UNHCR redovito podupire obuku zainteresiranih strana o pitanjima azila, s posebnim naglaskom na pristup teritoriju te pravičnom i učinkovitom postupku azila.

___________________

Access to territory and procedure

The number of persons seeking asylum in Croatia is growing. Since 2004, when the first Asylum Act came into force, almost 4,000 persons have sought asylum in the country. The Syrian crisis has also led to an increasing number of Syrian nationals seeking asylum.

The number of irregular border crossings of persons from outside the region is also growing clearing the 5,000 mark in 2012. Many originate from Afghanistan and Somalia. However, the authorities manage to ensure effective identification of persons in need of international protection.

A main goal of UNHCR Croatia is to ensure all asylum-seekers have access to territory and fair and efficient refugee status determination procedures. In 2011, UNHCR established a border management project based on a tripartite agreement between the government authorities, Non-Governmental Organizations (NGOs) and UNHCR. In the framework of the project, UNHCR and its implementing partners regularly visit border cross points, the reception and detention centres to evaluate the access of asylum-seekers to territory and asylum procedures. The project has been expanded to cross border cooperation. UNHCR also provides basic assistance to vulnerable persons at the border wherever necessary. UNHCR regularly facilitates training of stakeholders on asylum issues, with a special focus on access to territory and fair and efficient asylum procedures.