Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice

Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice Filippo Grandi

“UNHCR djeluje u vrlo izazivnim uvjetima. Brojni sukobi i posljedično masovno raseljavanje, novi izazovi u ostvarivanju prava na azil, nesrazmjer u financiranju između potreba i dostupnih resursa te porast ksenofobije iznimno su opasni.” Filippo Grandi je 11. Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Izabrala ga je Opća skupština UN-a 1. siječnja 2016. na mandat od pet godina do 31. prosinca 2020. Grandi je rođen 1957.g. u Milanu, a humanitarnim te izbjegličkim pitanjima bavi se preko 30 godina. Od 2010. do 2014. vodio je UNRWA, Agenciju UN-a za palestinske izbjeglice. Radio je i kao zamjenik Posebnog izaslanika Glavnog tajnika UN-a u Afganistanu te sa brojnim nevladinim organizacijama i UNHCR-om u Africi, Aziji, Bliskom istoku i središnjici UNHCR-a u Ženevi. Grandi je završio modernu povijest na Državnom Sveučilištu u Milanu. Također je stekao bakalaureat iz filozofije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu, a Sveučilište Coventry dodijelilo mu je počasni doktorat.