Értékelés és kutatás | Nélkülözhetetlen elemzés

©UNHCR/Gordon Welters

Az UNHCR rendkívül fontosnak tartja projektjeinek, programjainak, gyakorlatainak és irányelveinek szisztematikus elemzését és értékelését. Emellett ösztönzi a menekültkérdéssel, migrációval és humanitárius kérdéskörökkel kapcsolatos kutatásokat, valamint a gondolatok, tapasztalatok és információk cseréjét a humanitárius munka, az oktatás, a jogszabályalkotás és a média területén tevékenykedő érdekeltek között.

Az alábbiakban különböző tanulmányokat, jelentéseket, kutatási programokat és eredményeket, újságcikkeket és országértékeléseket olvashat. A kutatási eszközkészlet célja a kutatók munkájának támogatása. A szószedet a leggyakrabban előforduló kifejezések magyarázatát tartalmazza.

Tanulmányok és jelentések:

Menekültoktatás: globális áttekintés. Sarah Dryden-Peterson, 2011 november. (angolul)

Hontalanság Magyarországon – Jelentés a hontalanok védelméről, a hontalanság megelőzéséről és csökkentéséről. Gyulai Gábor, 2010. december

Fedél nélkül. Áttekintés az UNHCR városi területeken élő menekültekre vonatkozó irányelveinek megvalósításáról Bulgáriában. Larry Bottinick, Areti Sianni. 2011. május (angolul)

Készpénz. Városi menekültek, munkához való jog és az UNHCR érdekképviseleti tevékenysége. Elizabeth Umlas, 2011. május (angolul)

Az UNHCR tevékenységi módjának megváltoztatása? Az életkor, társadalmi nem és sokszínűség stratégia 2004-2009 értékelése Virginia Thomas, Tony Beck. 2010. (angolul)

Belépni tilos! A menekültek tömeges beáramlása esetén életbe lépő határzára történő UNHCR reagálás értékelése. Katy Long, 2010. (angolul)

A fák csak a szélben mozognak. Tanulmány a kísérő nélküli afgán kiskorúakról Európában. Christine Mougne, 2010. (angolul)

Akadémiai és kutatási papírok:

Mikrohitelezés és menekültek: tanulságok az UNHCR gyakorlatából. Michelle Azorbo (angolul)

Szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem: áldozatvédelem a nemzetközi és nemzeti menekültjogban. Tyler Marie Christensen (angolul)

Technológiába menekülve: a menekülttáborok és őrzött szállások kommunikációs gyakorlata. Linda Leung (angolul)

Fogalomtár:

Magyar fogalomtár