Vælg sprog for vores globale side

Vælg en landeside
 

Høringssvar

Find UNHCR's høringssvar og andre udvalgte juridiske dokumenter her.

UNHCR’s høringssvar til forslag til ændring af Udlændingeloven

UNHCR’s høringssvar til forslag til ændring af Udlændingeloven

UNHCR’s Repræsentation for de Nordiske og Baltiske Lande har afgivet sine bemærkninger til den danske regerings forslag til ændring af udlændingeloven (Styrkelse af udlændingemyndighedernes værktøjer til kontrol af udlændinge i forbindelse med indrejse i og ophold i...

Høringssvar fra UNHCR til forslag om ændring af indfødsretsloven

Høringssvar fra UNHCR til forslag om ændring af indfødsretsloven

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har afgivet høringssvar til Danmark’s forslag til ændring af loven om dansk indfødsret (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret). Høringssvaret er...