Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Globaalne pagulasraamistik

Ajaloolise tähtsusega lepe pagulaste jaoks

Aastal 2018 leppis maailm kokku uues lähenemises pagulaste ja neid vastuvõtvate riikide jaoks. Kokkuleppe, mida tuntakse ka kui globaalne pagulasraamistik, eesmärk on senisest paremini rahvusvaheliselt reageerida uutele ja olemasolevatele pagulasolukordadele ning tagada pagulastele ja nende võõrustajatele vajalik tugi.

Põhja- ja Baltimaad on algusest peale olnud globaalse pagulasraamistiku tugevad ja aktiivsed toetajad. Esimesel kahel ülemaailmsel pagulasfoorumil, mis toimusid 2019. ja 2023. aastal, andsid piirkonna riigid palju olulisi lubadusi, aidates kaasa oluliste algatuste, partnerluste ja rahalise toetusega ja näidates nii pühendumust globaalse pagulasraamistiku eesmärkide saavutamisele. 

Mis on globaalne pagulasraamistik?

Globaalne pagulasraamistik – mille kinnitas ÜRO Peaassamblee 2018. aastal – on raamistik, mis aitab vastutust paremini prognoosida ja õiglasemalt jagada, tunnistades, et ilma rahvusvahelise koostööta ei ole pagulaste olukorrale jätkusuutliku lahenduse leidmine võimalik. See annab valitsustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja teistele sidusrühmadele ülevaatliku plaani, mis tagab vastuvõtvatele kogukondadele vajaliku toetuse ning võimaldab pagulastel elada täisväärtuslikku elu. See on ainulaadne võimalus, mis aitab muuta seda, kuidas maailm pagulaste olukorda suhtub ning sellest saavad kasu nii pagulased kui ka neid võõrustavad kogukonnad.

Globaalse pagulasraamistiku neli põhieesmärki on järgmised:

  • leevendada survet vastuvõtvatele riikidele;
  • parandada pagulaste iseseisvalt toimetulekut;
  • laiendada juurdepääsu lahendustele kolmandates riikides;
  • toetada päritoluriikides tingimuste loomist, mis võimaldaksid ohutut ja väärikat tagasipöördumist.

Globaalsele pagulasraamistikule pani alguse 2016. aastal esitatud New Yorgi deklaratsioon pagulaste ja migrantide kohta, kus pakuti välja uus visioon, kuidas ulatuslikumalt ja õiglasemalt pagulaskriisidele reageerida.

Lisateave globaalse pagulasraamistiku kohta

Digiplatvorm

Globaalse pagulasraamistiku digiplatvormilt leiate ülevaate antud lubadustest, saate jälgida saavutatut ja uurida häid praktikaid.

UNHCRi kiirjuhis

UNHCRi küsimuste ja vastuste põhjal saate ülevaate globaalsest pagulasraamistikust.

Globaalse pagulasraamistiku voldik

See brošüür annab täieliku ülevaate globaalsest pagulasraamistikust.

Üleilmne pagulasfoorum

Iga nelja aasta tagant toimuv ülemaailmne pagulasfoorum võimaldab riikidel ja teistel osalejatel kokku tulla, et jagada häid tavasid ning toetada rahaliste vahendite, tehniliste teadmiste ja poliitikamuudatustega globaalse raamistiku eesmärkide saavutamist. Esimene ülemaailmne pagulasfoorum toimus 2019. aasta detsembris ja see oli verstapostiks solidaarsuse loomisel maailma pagulaste ning neid vastuvõtvate riikide ja kogukondadega. Lisateavet leiate aruandest „Üleilmse pagulasfoorumi 2019 tulemused”.

Teine ülemaailmne pagulasfoorum toimus Šveitsis Genfis. 2023. aasta foorumist võttis osa üle 4200 inimese 168 riigist, sealhulgas üle 300 pagulasdelegaadi.

Foorumil anti üle 1600 lubaduse pagulaste ja neid vastuvõtvate kogukondade toetamiseks. Riigid ja teised osalejad teatasid hinnanguliselt 2,2 miljardi dollari suurustest uutest rahalistest kohustustest ning lisaks andis ka erasektor 250 miljoni dollari suuruses lubadusi. Need tulemused annavad lootust enam kui 36 miljonile sundümberasunud pagulasele üle maailma.

Vajutage siia, et 2023. aasta ülemaailmse pagulasfoorumi kohta rohkem lugeda.

 

Switzerland. Stakeholders announce new pledges on day two of the Global Refugee Forum 2023

.

Switzerland. Opening plenary session of the Global Refugee Forum 2023

Switzerland. Final plenary and closing ceremony on day three of the Global Refugee Forum 2023

Switzerland. Journalism mentee leads conversations at Global Refugee Forum

Globaalset pagulasraamistikku ja üleilmset pagulasfoorumit puudutavad uudised