Vuoden pakolaiset ovat Sirwa Farik ja Ahmad Hosseini

Suomen Pakolaisapu on valinnut Vuoden pakolaisnaiseksi vantaalaisen projektityöntekijä Sirwa Farikin ja Vuoden pakolaismieheksi Kaarinassa asuvan lähihoitajaopiskelija Ahmad Hosseinin.

Photo: Ilmari Fabritius

Suomen Pakolaisapu on valinnut Vuoden pakolaisnaiseksi vantaalaisen projektityöntekijä Sirwa Farikin ja Vuoden pakolaismieheksi Kaarinassa asuvan lähihoitajaopiskelija Ahmad Hosseinin. Nimitykset julkistettiin tiistaina 24.4 Helsingissä.

”Maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen on elintärkeää sekä yhteiskunnalle että maahan muuttaneille itselleen. Haluan olla oman tarinani kautta kannustamassa sellaisia maahanmuuttajia, jotka pitävät kotoutumista toivottoman vaikeana”, Sirwa Farik, 45, sanoo.

Photo: Ilmari Fabritius

 

Farik tuli Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 2000. Hän on kotoisin Irakista, mutta joutui pakenemaan maasta sen jälkeen, kun hänen miehensä murhattiin ja pakolaisten sekä naisten oikeuksia puolustavissa järjestöissä toiminut Farik joutui itsekin vaaraan. Nykyisin Farik työskentelee Irakin naisten yhdistyksen hankkeessa, joka tukee maahanmuuttajanaisten kotoutumista, sekä osa-aikaisena perhetyöntekijänä. Hän on tehnyt aktiivisesti vapaaehtoistyötä ja muun muassa vetänyt vertaisryhmiä maahanmuuttajanaisille.

Sirwa Farik pitää tärkeänä, että Suomeen saapumisen yhteydessä pakolaisille kerrotaan paitsi käytännön asioista, myös tasa-arvosta ja naisten oikeuksista.

”Monet maahanmuuttajanaiset voivat olla asuneet kymmenen vuotta Euroopassa, mutta elävät edelleen kuin Irakissa, jossa heillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä.”

Vuoden pakolaismies Ahmad Hosseini, 19, opiskelee lähihoitajaksi Turun ammatti-instituutissa. Hän tuli Suomeen turvapaikanhakijana Afganistanista syksyllä 2015. Hosseini toimii aktiivina oikeudenmukaista turvapaikkapolitiikkaa ajavassa We see you -ryhmässä ja on ollut järjestämässä rasismin vastaista toimintaa Turussa.

Hosseini on itsekin kohdannut ennakkoluuloja taustansa vuoksi. Hän uskoo, että paras tapa purkaa vihamielistä käytöstä on keskustelu. ”Jos ihmiset leimataan rasisteiksi, seuraa syyttelyn kierre. Ei sellaisesta ole mitään hyötyä.”

Hosseini kannustaa myös muita maahanmuuttajia toimimaan paremman yhteiskunnan puolesta.

”Älkää olko täällä vain fyysisesti, vaan myös henkisesti. Yhtä paljon kuin meillä on Suomessa oikeuksia ja yhteiskunta tukee meitä, on meillä myös velvollisuuksia”, hän sanoo.

Photo: Ilmari Fabritius

 

Sekä Farik että Hossaini haluavat olla tuomassa esiin pakolaisuuden taustalla vaikuttavia syitä ja sitä, ettei kukaan jätä kotimaataan, ellei ole pakko. Molemmat kokevat, ettei Suomessa tiedetä riittävästi Irakin ja Afganistanin turvallisuustilanteesta.

Suomen Pakolaisavun hallitus perusteli Farikin ja Hosseinin valintaa heidän motivaatiollaan edistää tärkeiksi kokemiaan asioita. Molemmat Vuoden pakolaiset ovat myös oman kotoutumisensa ohella olleet tukemassa muita maahan muuttaneita uuteen alkuun.

Pakolaisapu on jakanut Vuoden pakolaisnainen -palkinnon vuodesta 1998. Vuoden pakolaismies palkitaan nyt kolmatta kertaa.