Par UNHCR

ANO Bēgļu aģentūra aizsargā bēgļu dzīvības un tiesības kopš 1950. gada.

 

ANO Bēgļu aģentūra ir globāla organizācija, kuras misija ir glābt dzīvības, aizsargāt tiesības un veidot labāku nākotni bēgļiem, piespiedu kārtā pārvietotajiem un cilvēkiem bez valstiskas piederības. 

Mēs strādājam, lai nodrošinātu to, ka katram ir tiesības meklēt un atrast drošu patvērumu, bēgot no vardarbības, vajāšanas vai katastrofām dzimtenē.

Kopš 1950. gada mēs esam saskārušies ar vairākām krīzēm dažādos kontinentos, un esam snieguši būtisku palīdzību bēgļiem, patvēruma meklētājiem, iekšzemē pārvietotajiem un bezvalstniekiem. Mēs strādājam kopā ar partneriem, lai varētu nodrošināt to, ka cilvēkiem ir droša vieta, ko saukt par mājām, un viņi spētu mainīt savu nākotni.