Arkitekter og asylsøkere jobber sammen for inkludering i Norge

Hvordan ønsker du at det skal se ut der du bor? Se for deg en gruppe arkitekter som inkluderer beboerne på et asylmottak gjennom hele prosessen med å forbedre boforholdene. Det er akkurat det Makers’ Hub gjør i Norge. De tar ikke asylsøkernes preferanser for gitt – de spør.

Hvordan ønsker du at det skal se ut der du bor? Se for deg en gruppe arkitekter som inkluderer beboerne på et asylmottak gjennom hele prosessen med å forbedre boforholdene. Det er akkurat det Makers’ Hub gjør i Norge. De tar ikke asylsøkernes preferanser for gitt – de spør.

“I begynnelsen nøyde jeg meg med å observere, men det varte ikke lenge. Jeg har alltid likt å holde på med snekkerarbeid og visste at jeg hadde noe å bidra med”.

Karam Kifah Thanoon var beboer på Torshov transittmottak i Oslo, Norges hovedstad. På grunn av Dublin-forordningen risikerte han å bli sendt til Tyskland og fremtiden hans var uviss.

“Jeg møtte Else og Maria da de arrangerte en workshop på transittmottaket der jeg bodde. Da jeg bodde i Mosul og jobbet som fysikklærer var jeg vant til å jobbe mye, ofte opp mot tolv timer per dag. Nå befant jeg meg i Norge og jobbet ikke i det hele tatt. Å bli involvert i Makers’ Hub var en befrielse, og det holdt meg i aktivitet i en tid som ellers var preget av usikkerhet, forklarer Karam.

Karam har alltid likt å jobbe og sier at en passiv livstil ville vært det verste som kunne hendt. © Makers’ Hub

 

Else Abrahamsen og Maria Årthun er to av de fire arkitektene som startet opp Makers’ Hub i desember 2015. De ønsket å se hvordan kompetansen de hadde som arkitekter også kunne benyttes til noe som kom storsamfunnet til gode. Arbeidet ble raskt konsentrert omkring det å hjelpe flyktninger i Norge. Else og Maria ønsket å bidra til at flyktningene kunne trives bedre, særlig de som bodde på asylmottak.

Den tredje arkitekten, Jack Hughes, forklarer at de har to grunnleggende mål. Å hjelpe marginaliserte grupper, og å bidra til integreringsarbeidet. Et grunnleggende aspekt ved arbeidet er at de foretrekker å møte asylsøkerne og jobbe sammen med dem skulder-ved-skulder, i stedet for bare å møtes ansikt-til-ansikt.

“Ved å jobbe sammen, skulder ved skulder, sørger vi samtidig for å være på samme nivå, utføre de samme oppgavene, og på den måten skape et samhold, i stedet for en oss-og-dem-tenkning, sier han.

Som arkitekter, har grunnleggerne av Makers’ Hub stor tro på at arkitektur og design kan ha betydelig innvirkning på livskvaliteten til de som er beboere på asylmottak. Årsaken til at beboernes egne deltakelse er såpass viktig for arkitektene, er fordi de har stor tro på at det skaper engasjement. De ønsker også å forankre tilhørighet, både på gruppe- og individnivå. Makers’ Hub er i sin natur blitt til av arkitektene på den ene siden, og asylsøkerne på den andre.

“Gjennom prosjektene forsøker vi å skape en følelse av mestring og eierskap til prosessen, noe vi igjen mener er viktige faktorer for å bygge identitet og tilhørighet. Volunteering for a communal purpose grows community and self-worth, and by having a participatory process it reinforces a message of inclusion, tolerance and dignity,” Else Abrahamsen says.

Langsiktige fordeler

Karam har fått flyktningstatus i Norge og har fortsatt å bidra på frivillig basis i Maerks’ Hub. Han har blitt bosatt på nordvestlandet i Norge, men drar til Oslo så ofte han kan. Hans engasjement kan vise seg å bli verdifullt på flere sett.

“Det betyr at jeg har en referanse jeg kan vise til andre, for eksempel når jeg søker på en jobb.”

Karam forteller at han er glad så lenge han kan undervise og får muligheten til å dele av hans kunnskap.

“Min bakgrunn fra Irak er absolutt relevant. Nå fungerer jeg som en teamleder og kan guide andre, forteller han.

Arbeidet som legges ned for å forhindre at asylsøkerne føler seg ekskludert, lykkes ved at de utfører så mye som mulig av arbeidet selv. De får ansvar og større innflytelse overfor sine egne omgivelser. På den måten kan et asylmottak bli noe mer enn bare et tak over hodet.

Å involvere en gruppe mennesker ikke bare i dialog, men også i deltakelse, er en hjørnestein i UNHCRs arbeid. Når de blir involvert, kan asylsøkere og flyktninger bidra og være delaktige i å finne løsninger og fremskritt for seg selv. Makers’ Hub, og andre tilsvarende initiativ, bidrar positivt til integrering og styrker samarbeidet mellom flyktninger og lokalsamfunnene de kommer til. Karam er overbevist om at hans engasjement i Makers’ Hub, og arkitektene som nå har blitt hans venner, vil gi langvarige fordeler for ham, både på et profesjonelt og personlig plan. Han er glad for at han traff dem.

“Jeg var inne i en mørk tunnel. Makers’ Hub ble min vei ut av tunnelen.”

http://www.makershuboslo.com

© Makers’ Hub