Historisk forum leverer løfter om arbeid og utdanning for flyktninger

Tidenes første Globale Flyktningforum går mot slutten, med over 770 løfter om å gi flere muligheter til flyktninger og landene de befinner seg i.

Et historisk møte i Geneve ble avsluttet med omfattende og meningsfulle forpliktelser til å hjelpe millioner av flyktninger og samfunnene de bor i verden over, inkludert viktige løfter om ny, langsiktig støtte for inkludering.

“Jeg vil feire innsatsen fra mange land – både donorer og vertsland – og av bedriftsledere, sivilsamfunn og flyktningene selv, for å doble innsatsen for å støtte flyktninginkludering, selvstendighet og løsninger,” fortalte FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi under avslutningen av tidenes første globale flyktningforum.

“Energien og engasjementet vi har følt i løpet av de siste tre dagene, er bevis på at vi, til tross for en vanskelig global situasjon, deler engasjementet om å beskytte de som flykter og er på jakt etter beskyttelse.”

Forumet fant sted i Geneve på et tidspunkt hvor 70,8 millioner mennesker verden over er tvunget på flukt, inkludert 25,9 millioner flyktninger. De ville finne ny giv til responsen til de millionene av mennesker som må forlate hjemmene sine på grunn av krig og forfølgelse, samt samfunnene som mistet dem – for det meste utviklingsland.

Mens samlingen drar mot slutten, har over 770 løfter blitt gitt av statsoverhoder og myndigheter, FN-ledere, internasjonale institusjoner, utviklingsorganisasjoner, bedriftsledere og representanter fra det sivile samfunn blant de 3 000 deltakerne.

“Dette bærer preg av suksess. Ansvaret for å gjøre det til en suksess ligger på oss alle.”

De lovet arbeidsmuligheter, skoleplasser for flyktningbarn, nye politiske tiltakt, løsninger som gjenbosetting, ren energi, infrastruktur og bedre støtte for vertssamfunn og -land. Det forventes flere løfter i nær fremtid.

World Bank Group fortalte at de ville gi 2,2 milliarder dollar i utviklingsmidler for flyktninger og vertssamfunn, samt et separat finansieringsvindu for å bygge opp privat sektor og skape jobber.

En lignende kunngjøring fra Inter-American Development Bank lovet en milliard dollar. I tillegg forpliktet en rekke stater, bedrifter og andre interessenter seg til å gi finansiell støtte til flyktinger og vertssamfunner til en verdi av over 2 milliarder dollar.

De ønsker å øke støtten for inkludering og langsiktige utviklingsbehov i vertssamfunnene – en anerkjennelse av at de fleste flyktninger verden over vil leve i eksil i perioder som spenner over år eller tiår.

Bidrag på mer enn 250 millioner dollar fra bedrifter understreker den voksende rollen til den private sektoren i å mobilisere viktige ressurser som kan støtte millioner av flyktninger verden rundt. Minst 15 000 jobber vil bli gjort tilgjengelige for flyktninger gjennom disse initiativene. Det vil også bli gjort tilgjengelig omtrent 125 000 timer gratis juridisk veiledning hvert år.

Grandi oppmuntret også alle deltakerne til å holde drivkraften gående og levere på løftene sine: “Dette bærer preg av suksess. Ansvaret for å gjøre det til en suksess ligger på oss alle,” sa han.

Forumet er en hoveddel av Global Compact on Refugees, et rammeverk for mer forutsigbar og rettferdig ansvarsfordeling fastsatt av FNs generalforsamling for et år siden.

Somalias statsminister, Hassan Ali Khayre, trakk fram sin egen erfaring som flyktning, da han snakket om behovene til de som tvinges på flukt av krig og viktigheten av å legge forholdene til rette for at de kan vende hjem igjen.

“Vi må fokusere på å løse de underliggende årsakene og kreftene bak tvangsflytting.”

“Vi må fokusere på å løse de underliggende årsakene og kreftene bak tvangsflytting,” forklarte han til forumet. “I forbindelse med dette, må vi investere uforbeholdent i å forbedre gode styresett, sikkerhetssektoren, økonomisk innhenting og sosialomsorg, som er avgjørende faktorer for fred og stabilitet,” sa han.

Flyktningers deltakelse sto hele tiden sentralt. Rundt 80 menn og kvinner fra Afrika, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Midtøsten deltok på et stort antall paneler og arrangementer, på temaer om alt fra utdanning, bærekraftig energi og sport, til livsgrunnlag og mental helse.

“Med tanke på fremtiden, er det innlysende at vi kan oppnå så mye når vi jobber sammen og som likestilte partnere,” sa medsponsor av flyktninger, Tina Dixson, som søkte om asyl i Australia i 2012 som homofil menneskerettighetsaktivist, på avslutningsmøtet.

“Vi – alle sammen – ber dere alle om at våre neste steg er veloverveid, og at de på en meningsfull måte bygger videre på hovedløftene og -bidragene som er gjort,” sa Dixon.

“Med tanke på fremtiden, er det innlysende at vi kan oppnå så mye når vi jobber sammen.”

Wenasa Alaraba fra flyktningenes studentdelegasjon, fikk applaus fra de tilstedeværende da hun etterlyste mer investering i utdanning av flyktninger, som møter stadig mer begrensede muligheter etter hvert som de beveger seg gjennom utdanningssystemet.

“Utdanning transformerer, og gjennom transformasjonen tilegner vi oss ferdigheter og kunnskaper. Vi forsterker potensialet vårt og finner kursen til selvhjulpenhet,” sa hun. “Utdannelse gjør det ikke bare mulig for oss å overleve, det lar oss også blomstre.”

Forumets drøftelser fokuserte på seks hovedområder: Systemer for deling av byrder og ansvar; utdanning; arbeidsplasser og levebrød; energi og infrastruktur; løsninger; og beskyttelseskapasitet.

Men ikke alt var hardbarket politikk. Den populære Sesame Street-karakteren Grover var kilde til munterhet, da han intervjuet alt fra flyktninger og ministre til bedriftsledere og FN-topper.

En flyktning, en bokser med drømmer om å delta i OL i Tokyo 2020, ga en oppvisning i skyggeboksing på Palais des Nations, mens andre spilte fotball utenfor.

“Når flyktninger blir bemyndiggjort,” sa flyktningen Foni Joyce Vuni og reflekterte med dette forumets optimistiske stemning, “endrer de ikke bare landende de søker om asyl i, men også hjemlandene sine.”

For en fullstendig liste over forpliktelser, se kontrollpanelet her.