Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Familiegjenforening

Familier bør være sammen

Tvungen forflytning kan i noen tilfeller bety at familier splittes fra hverandre. Med utgangspunkt i det enkle og grunnleggende prinsippet om at familier tilhører sammen, har UNHCR gjort familiegjenforening til en prioritet.

I de nordiske og baltiske landene arbeider UNHCR med familiegjenforening på flere måter. Blant annet jobber vi med å forbedre mulighetene for familiegjenforening ved å redusere og fjerne rekke juridiske, økonomiske og praktiske hindringer som familier møter på.

Vi kommuniserer også med beslutningstakere, media og offentligheten om hvor viktig familiegjenforening er, siden det er nødvendig for familier å gjenoppbygge sine liv og integreres i samfunnet, og ikke minst for flytningers psykiske helse.

Hva er det som skjer?

Når konflikter, vold, forfølgning og brudd på menneskerettigheter tvinger folk på flukt – iblant umiddelbart og under kaotiske tilstander – blir mange familier revet fra hverandre. Det kan ta måneder, noen ganger år før de får vite hvor deres familiemedlemmer befinner seg.

Ønsket om å forenes med nære familiemedlemmer er en viktig grunn til at flyktninger ønsker å reise til Europa. Noen ender opp med å foreta farlige og ulovlige reiseruter for å kunne være sammen. De blir utnyttet, misbrukt og risikerer sine liv under slike reiser. Ingen familiemedlemmer skal måtte bli utsatt for noe slikt. De har grunnleggende rettigheter til å forenes igjen – noe som kalles familiegjenforening.

De nordiske og baltiske landene gir flyktningene muligheten til familiegjenforening, selv om dette har blitt mye vanskeligere i løpet av de siste årene. Dersom flyktninger ikke kan gjenforenes med familien, kan det ha en betydelig innvirkning på deres mentale helse og deres muligheter til å integreres og bidra til vertsamfunnet. I praksis eksisterer det mange hindringer som holder familier på flukt fra hverandre – deriblant juridiske, praktiske og økonomiske hindringer. Dette betyr at de befinner i lange perioder med usikkerhet og utrygghet.

  • Juridiske hindringer: Noen land har innført strenge tidsfrister for flyktningers søknader om familiegjenforening. Dette gjør det vanskelig, om ikke umulig for flyktninger å fremlegge all dokumentasjonen som kreves. Andre land har lange venteperioder og behandlingstider. Dette fører til usikre situasjoner og enda lengre adskillelse. I tillegg bruker noen land veldig snevre definisjoner av «familie» og gir forskjellige rettigheter til flyktninger og de som har subsidiær beskyttelse, selv om deres rett til et familieliv er like grunnleggende.
  • Økonomiske hindringer: Noen land har innført høye søknadsgebyrer, selv for enslige mindreårige, som et vilkår for å bli forent med deres familie. Andre land har strenge inntektskrav, som dokumentasjon på at flyktninger kan forsørge sine familiemedlemmer. Disse kravene kan være vanskelige å oppfylle for flyktninger som prøver å tilpasse seg i et nytt land etter å ha flyktet fra konflikt, krig og forfølgelse.
  • Praktiske hindringer: Noen land krever at familiemedlemmer i utlandet reiser til en ambassade for å fullføre formelle krav eller innhente et visum. En reise til en ambassade kan imidlertid være både farlig og kostbar, om ikke direkte umulig, da ambassaden kan være langt unna eller i et annet land, noe som igjen vil kreve at de krysser landegrenser.

Lære mer:

Se videoen for å lære mer om familiegjenforening og hvordan det kan bidra til å sikre menneskerettigheter for flyktninger med familie, samt fremme trygge og lovlige løsninger.

Hva må endres?

Situasjonen kan være annerledes. Politikere og myndigheter har muligheten til å gjøre familiegjenforening enklere, mer fleksibel og mer tilgjengelig for flyktninger.

UNHCR er bekymret for nylige restriksjoner rundt familiegjenforening – som iblant blir brukt som ett forsøk på å avskrekke flyktninger fra å søke asyl. UNHCR oppfordrer land til å fjerne restriksjoner som hindrer at familier gjenforenes.

Konkrete endringer kan omfatte å lette tidsbegrensninger, sikre at avgifter holdes på et rimelige nivå og fjerning av forsørgelseskrav. I tillegg kan det innføres en mer fleksibel tilnærming med hensyn til familiekonseptet, godkjenning av dokumenter og krav til personlig oppmøte på en ambassade for identifisering og for å få utstedelse av reisedokumenter.

Rapporter og andre ressurser

Global plattform

Klikk her for å komme til den første globale plattformen dedikert til familiegjenforening for flyktninger og andre personer med internasjonal beskyttelse

UNHCRs anbefalinger

I 2023 publiserte UNHCR anbefalinger om hvordan europeiske land og EU-institusjoner kan gjøre prosessene med familiegjenforening raskere, tryggere og enklere for alle. Lenken her.

5 fakta om familiegjenforening

Brosjyre med 5 fakta om familiegjenforening, utviklet av UNHCRs Representasjon for de Nordiske og baltiske landene. Lenken her.

Nyheter og aktiviteter om familiegjenforening

Familier må få beskyttelse sammen

Familier må få beskyttelse sammen

Norge, Danmark og Sverige har de siste årene strammet inn regelverk og praksis for familiegjenforening. Det fører til at familier ikke får beskyttelse sammen.