Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Remissvar

Hitta UNHCR:s remissvar och andra utvalda juridiska dokument här.

UNHCR:s remissvar på utredningen om krav för svenskt medborgarskap

UNHCR:s remissvar på utredningen om krav för svenskt medborgarskap

UNHCR:s remissvar på slutbetänkandet av utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap.  UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna har lämnat sitt remissvar gällande Slutbetänkandet av utredningen om språk- och...