Masă rotundă privind consolidarea protecției copiilor și a victimelor violenței de gen, în contextul fluxurilor de refugiați în România

În data de 22 noiembrie 2023, Consiliul Europei și UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați în România au organizat la București o masă rotundă cu tema „Consolidarea protecției copiilor și a supraviețuitorilor violenței de gen, în contextul fluxurilor de refugiați din România”.

Masa rotundă constituie o continuare a misiunii de documentare în România a Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliului Europei pentru Migrație și Refugiați (SRSG), Leyla Kayacik, care a avut loc în decembrie 2022.

Raportul emis în urma misiunii de anchetă a identificat mai multe acțiuni care trebuie întreprinse în cadrul Planului de acțiune privind protecția persoanelor vulnerabile în contextul migrației și azilului în Europa (2021-2025) și în strânsă cooperare cu organizațiile internaționale care ar putea oferi know-how și expertiză personalizată entităților competente. Discuțiile din cadrul evenimentului s-au bazat pe recomandările și evoluțiile din decembrie 2022.

Evenimentul a debutat cu remarci introductive din partea domnului Mihai Cătălin Necula, chestor principal de poliție, secretar de stat pentru relații interne și afaceri europene, Ministerul Afacerilor Interne și a domnului Dr. Raed Arafat, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, Ministerul Afacerilor Interne, și a domnului Eleodor Pîrvu, comisar șef de poliție, inspector general adjunct, Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne.

Panelul introductiv s-a încheiat cu intervenții ale doamnei Leyla Kayacik, Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei pentru Migrație și Refugiați și ale domnului Pablo Zapata, Reprezentantul UNHCR în România.

„Având în vedere provocările actuale cu care se confruntă statele noastre membre, este esențial ca organizațiile internaționale să își unească forțele în cadrul SRSG pentru a sprijini autoritățile relevante în consolidarea protecției persoanelor aflate în situații vulnerabile, în special a copiilor și a victimelor violenței de gen”, a declarat dna Leyla Kayacik.

Domnul Pablo Zapata a subliniat că „Pe măsură ce ne aprofundăm sprijinul acordat României pentru includerea refugiaților în sistemele naționale, este important să facem bilanțul a ceea ce am făcut în mod colectiv în timpul situației de urgență pentru a consolida mecanismele naționale de protecție. Sistemele rezistente, capabile să protejeze copiii refugiați și supraviețuitorii violenței de gen în perioade de criză și de incertitudine, rămân fundamentale pentru a susține demnitatea umană și solidaritatea. Mulțumim României pentru angajamentul său de neclintit.”

Intervenienții au prezentat principalele constatări incluse în raportul misiunii de anchetă și și-au exprimat angajamentul de a consolida în continuare sistemul existent pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

Evenimentul a continuat cu prezentarea unei jurisprudențe a Curții Europene a Drepturilor Omului, cu un accent deosebit pe vulnerabilitate și copii, susținută de Valentin Nicolescu, jurist la Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului, urmată de întrebări și răspunsuri.

Discuția privind protecția copiilor refugiați a început cu o prezentare a sistemului național în drept și în practică și a provocărilor întâmpinate, susținută de domnul Nicolae Gabriel Gorunescu, Subsecretar de Stat și Vicepreședinte, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Domnul Pedro Munoz Alonso, ofițer de protecție, UNHCR România și doamna Zaruhi Gasparyan, șef al Unității de cooperare, Divizia pentru drepturile copilului, Consiliul Europei, au prezentat standardele UNHCR și ale ONU privind protecția copiilor neînsoțiți și separați de familie, precum și standardele CoE relevante pentru protecția copiilor refugiați – cu accent pe primirea și tutela propriu-zisă a acestora.

Discuția a continuat cu o trecere în revistă a provocărilor și a bunelor practici legate de cadrul legal românesc și de modul de abordare concretă a copiilor neînsoțiți (solicitanți de azil, beneficiari de protecție internațională și de protecție temporară) prezentată de dna Daniela Zaharia Manescu, consultant juridic în domeniul protecției copilului.

Panoul de după-amiază, dedicat prevenirii și protecției victimelor violenței de gen în situația refugiaților, a început cu o prezentare a sistemului național în drept și în practică, susținută de dna Carmen Nicolescu, consilier superior, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES). Doamna Sabina Wittman și Marta Becerra, Direcția ce vizează violența împotriva femeilor, Secretariatul mecanismului de monitorizare a Convenției de la Istanbul, Consiliul Europei, a discutat despre Convenția de la Istanbul și implementarea acesteia în România, în timp ce aspectele legate de combaterea violenței cibernetice online au fost prezentate de domnul Alexander Seger, șeful Direcției de combatere a criminalității cibernetice, Biroul de programe pentru combaterea criminalității cibernetice al Consiliului Europei la București.

Discuția a continuat cu o prezentare a rolului UNHCR în prevenirea, atenuarea și răspunsul la violența de gen din România de către dna Konstantina Loupeidou, responsabil privind protecția împotriva violenței de gen, coordonator al rețelei interinstituționale privind protecția împotriva violenței de gen si abuzurilor sexuale din cadrul UNHCR România, urmată de sesiunea de discuții: „De la vulnerabilitate la reziliență”, discuție ce a vizat modalitățile de abordare a violenței de gen în rândul refugiaților, susținută de doamna Cristina Horia, președinte al Fundației Sensiblu.

Încheind discuțiile din timpul zilei, dl Pablo Zapata a prezentat principalele concluzii ale schimburilor de opinii foarte informative și intense din timpul zilei, subliniind reziliența sistemului național românesc față de răspunsul actual al refugiaților și pregătind terenul pentru discuții ulterioare privind modul în care sistemul poate continua să facă față provocărilor viitoare, care se vor baza pe reflecțiile actualizate privind consolidarea unei abordări bazate pe rute pentru a asigura o protecție semnificativă pentru toate persoanele aflate în mișcare.

Comunicatul de presă este disponibil în limba engleză aici.