5 cruciale weetjes over vluchtelingen en de winter

Hoe is het om vluchteling te zijn tijdens de winter? UNHCR zet 5 belangrijke feiten op een rij.

© UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

In de verte wenkt de winter. Voor miljoenen vluchtelingen over de hele wereld is het de zwaarste periode van het jaar. Maar hoe is het eigenlijk om dan vluchteling te zijn? UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, zet voor jou 5 feiten op een rij.

1. Veel vluchtelingen zullen deze winter extra kwetsbaar zijn

Een groot aantal vluchtelingen woont in een huurhuis of deelt een woning met andere mensen. Die onderkomens zijn meestal slecht geïsoleerd en worden onvoldoende onderhouden. Veel vluchtelingen zijn bovendien niet in staat de huur, die vaak hoog is, te betalen. Dat maakt hen vatbaar voor misbruik door verhuurders.

2. De spaarcenten van vluchtelingen, als ze die al hadden, zijn op

De burgeroorlog in Syrië houdt het land intussen al meer dan tien jaar in haar greep. Veel vluchtelingen zaten voor ze hun land moesten ontvluchten al in financiële moeilijkheden. Nu geraken ze in hun gastland ook nog eens moeilijk aan werk.

3. Het kan bitterkoud zijn in het Midden-Oosten

Veel mensen denken dat een woestijn eeuwig warm en droog is. Het tegendeel is waar. In een groot deel van Syrië, Libanon, Jordanië en Irak kunnen de temperaturen in de winter drastisch dalen. ’s Nachts kan het kwik zelfs tot onder het vriespunt duiken. Zonder bescherming kan de kou levensbedreigend zijn voor vluchtelingen. Sommige gebieden, zoals het noorden van Libanon, worden tijdens de winter zelfs regelmatig getroffen door zware sneeuwstormen en stortregens, met overstromingen als gevolg. Die laten vaak een spoor van vernieling achter, weet de Syrische vluchtelinge Shakiba.

4. Armoede maakt de winter eens zo moeilijk

Bijna een miljoen Syrische vluchtelingen in Libanon leven onder de armoedegrens. Ze moeten dagelijks rondkomen met nog geen 2,5 euro. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om zowel voor voldoende voedsel, medicatie als degelijk onderdak te zorgen. De Syrische vluchtelinge Noura en haar gezin hebben daar bijvoorbeeld niet de middelen voor.

Covid-19 UNHCR

5. Door Covid-19 is de nood aan bescherming dit jaar nog groter

Net zoals in België werden in landen waar vluchtelingen verblijven verregaande coronamaatregelen genomen. Veel vluchtelingen vielen als gevolg zonder werk, waardoor zij en hun gezin nog dieper in de armoede geduwd werden. Tegelijkertijd woeden er in verschillende gebieden, zoals het noordwesten van Syrië, nog steeds gewelddadige conflicten. De onzekerheid en de angst die daarmee gepaard gaan, dwingen mensen hun huizen te ontvluchten en komen ze letterlijk in de kou te staan.