Juridische en fysieke bescherming

UNHCR ziet er in de eerste plaats op toe dat vluchtelingen, ontheemden en staatlozen toegang hebben tot fundamentele mensenrechten in het land waar ze asiel aanvragen of het land waar ze verblijven. Zo willen we, bijvoorbeeld, voorkomen dat vluchtelingen tegen hun wil worden teruggestuurd naar levensgevaarlijke gebieden: het principe van ‘non-refoulement’. Daarnaast ijveren we voor een degelijke juridische bescherming van vluchtelingen.

We hebben extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen, ouderen, mensen met een handicap en mensen die om hun seksuele geaardheid worden vervolgd.