Allereerst verstrekken we de nodige hulp aan de betrokken bevolkingsgroepen om te kunnen overleven. Denk daarbij aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Maar we leveren ook essentiële medische verzorging waarbij we nauw samenwerken met onze partners om te zorgen voor preventie en behandeling om veelvoorkomende ziektes te voorkomen. Er is vaak te weinig of te eenzijdig eten beschikbaar waardoor bepaalde groepen verzwakt raken en ziek worden. We zorgen er samen met onze partners voor dat ze genoeg en voedingsrijk eten krijgen. Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit het zorgen voor onderdak bij humanitaire noodsituaties. Wij bieden tenten, plastic zeilen en we ontwikkelen middelen, strategieën en andere hulpgoederen zoals dekens, slaapmatten, jerrycans, huishoudelijke artikelen, lampen op zonne-energie…

Daarnaast helpen we bij de registratie van vluchtelingen, asielaanvragen, het verstrekken van goed onderwijs en psychologische bijstand en andere hulp om hun welzijn te verhogen. Onderwijs is hierin cruciaal. Door naar school te gaan, leren kinderen sociale vaardigheden, krijgen ze belangrijke (soms levensreddende) informatie en hebben ze een veilige, vaste plek om naartoe te gaan. Naar school gaan biedt kinderen vooral betere kansen voor de toekomst.