Wat doet UNHCR in België?

Memorandum 2020

Dit memorandum is een document dat verstuurd werd naar de bevoegde autoriteiten in het kader van de verkiezingen van 26 mei 2019. Het heeft als doel de aandacht te vestigen op onderwerpen die onder het mandaat van UNHCR vallen en formuleert adviezen die zouden kunnen worden opgenomen in toekomstige regeringsprogramma’s en parlementaire initiatieven.

Het bijgevoegde document bespreekt negen thema’s op het gebied van asiel en staatloosheid en doet hierover een reeks aanbevelingen.

Lees het memorandum

Onze voornaamste activiteiten zijn:

  • Advies geven aan asielinstanties en aan organisaties die vluchtelingen helpen (juristen, maatschappelijke assistenten, ngo’s,…) over vluchtelingenrecht en de wetgeving rond asiel en staatloosheid, om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met internationale rechtsnormen.
  • Verzekeren dat het beginsel van non-refoulement gerespecteerd wordt, zodat geen enkele vluchteling wordt teruggestuurd naar een land waar hij of zij het risico loopt te worden vervolgd.
  • Vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen informeren over hun rechten en plichten.
  • Verzekeren dat vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen toegang hebben tot hun rechten.
  • Bijstand verlenen aan in België hervestigde vluchtelingen en aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen, in het kader van hun procedure tot gezinshereniging met naaste familieleden.
  • Via campagnes en samenwerking met de pers het publieke bewustzijn verhogen over vluchtelingen en aandacht vragen voor hun levensomstandigheden.
  • Opleidingen geven over vluchtelingen en staatlozen.
  • We zijn ook actief in het bevorderen van de publieke steun voor asielzoekers, vluchtelingen en het werk van UNHCR wereldwijd.
  • Via fondsenwerving bij publieke en particuliere donoren, werken we proactief samen met bedrijven, organisaties en mensen die bereid zijn bij te dragen aan innovatieve oplossingen voor de problemen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden.

Wil je meer informatie?


Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Schrijf je in

Blijf op de hoogte


Volg ons op:

Doneer


Steun vluchtelingen

Doneer