Binta & Georgine

BUDDY’S OPENEN DEUREN 

© UNHCR/Marion Evrard

Binta is een jonge vluchtelinge uit Guinee, moeder en zorgkundige. Nadat ze rugklachten opliep, deed ze een beroep op Duo for a JOB om haar carrière een nieuwe wending te geven. Ze ontmoette er Georgine; een gepensioneerde vrouw met een groot hart. Zkwam er een goede verstandhouding tot stand gebaseerd op vertrouwen en vriendschap.

Lees meer over DUO for a JOB

DUO for a JOB biedt een buddywerking voor jonge werkzoekenden met een migratie-achtergrond. De organisatie brengt hen in contact met vrijwillige buddy’s van boven de vijftig jaar oud om hen bij te staan in de zoektocht naar een job. Het doel is om bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. De organisatie is werkzaam in de regio’s Brussel, Luik, Gent, Antwerpen en Mechelen.  

“Er is altijd een luisterend oor dat voor me klaar staat vertrouwt Binta, 27 jaar oud, ons toe. Nadat ze gedwongen haar geboorteland Guinee moest ontvluchten, kwam ze in België terecht. Hier woont ze inmiddels tien jaar. Haar rugklachten beletten haar om haar job als zorgkundige verder te zetten. Maar gelukkig nam Georgineeen 65-jarige vrouw uit Brussel, haar anderhalf jaar geleden onder haar hoede. De jong-gepensioneerde helpt haar om haar zelfvertrouwen terug te winnen en een job te vinden. We ontmoeten de twee op het kantoor van DUO for a JOB. Zij aan zij vertellen ze, al lachend, wat ze van elkaar leerden en het wordt meteen duidelijk dat er tussen hen een nauwe vertrouwensband bestaat.  

Hoe hebben jullie DUO for a JOB ontdekt?

Georgine : Ik leerde DUO for a JOB kennen tijdens een infomoment over outplacement. Ik ontdekte er hun intergenerationele en interculturele begeleiding en was alvast geïntrigeerd. Ik besloot om me meteen bij DUO for a JOB aan te sluiten, omdat ik het contact wilde blijven houden met de doelgroep waarmee ik voor mijn job samenwerkte en nog steeds iets voor hen wilde betekenen. Ik heb het altijd erg leuk en verrijkend gevonden.

Binta : Ik ben hier terechtgekomen nadat ik onlangs rugklachten opliep, waardoor ik jammer genoeg niet meer als zorgkundige aan de slag kon. Toen ik online op zoek ging naar opties om me te heroriënteren, botste ik op DUO for a JOB. In dezelfde periode heb ik een mail ontvangen van Actiris die ook verwees naar de website van de organisatie, en heb ik dus besloten een kijkje te gaan nemen om beter te begrijpen wat ze voor mij kon betekenen.

Hoe lang zijn jullie al buddy’s?  

Georgine : We zijn een duo sinds juni (2019n.v.d.r.). Het project loopt dus bijna op z’n eind, maar we hebben besloten om elkaar sowieso te blijven zien!

Destin, jeune réfugié camerounais, est debout aux côtés de ses deux parrains, Pierre et Quentin. Ils sourient tous les trois.

© UNHCR/Marion Evrard

Doen jullie ook andere activiteiten samen behalve naar werk zoeken?  

Binta : Ja. We zien elkaar meestal hier in het gebouw van DUO, maar soms doen we ook iets samen daarbuiten.

Georgine : We zijn eens samen gaan eten, en we ontdekken samen leuke adresjes. Omdat ik veganist ben, moeten we eetgelegenheden zoeken die zowel vegetarische als halalgerechten aanbieden, wat in Brussel een beetje een uitdaging is (lacht)!

« Ze is meer dan een buddy, ze is voor mij ook een vertrouwenspersoon geworden » 

Binta : Georgine is bij mij thuis op bezoek geweest en ik ben van plan ook eens bij haar langs te gaan. We proberen elk ons steentje bij te dragen in onze buddywerking. Ik heb er in ieder geval al veel van opgestoken, want Georgine heeft me op mijn gemak gesteld. Ze gaf me de ruimte om me voor haar open te stellen en om mijn problemen aan haar uit te leggen, ook al maakt dat niet per se deel uit van dit type buddywerking. Ze steunt me bij familiale problemen, sociale problemen… Ze is meer dan een buddy: ze is voor mij ook echt een vertrouwenspersoon geworden.

Hoe verloopt de zoektocht naar werk? 

Georgine : Meestal zoeken we samen naar opleidingen. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, maar na zes maanden hebben we eindelijk iets gevonden! Toch, Binta?

Binta : (lacht) Ja, sinds vorige week! We vonden een opleiding in bureautica in Brussel. Ik wilde graag aan de slag gaan als medisch secretaresse. Ik heb voordien al een opleiding gevolgd via afstandsonderwijs, met als doel als medisch secretaresse te kunnen werken. Jammer genoeg kwam ik er al snel achter dat mijn diploma hier niet erkend kon worden, omdat het behaald werd in een privéschool die de Federatie Wallonië-Brussel niet erkent. Toen ik met mijn vragen naar Georgine stapte, kwamen we te weten dat ik, om het diploma toch te laten erkennen, een opleiding moest volgen in bureautica. Ik ben vandaag begonnen. De opleiding loopt tot en met juni.

Georgine : Een van de redenen waarom de zoektocht niet altijd vlot verliep, was omdat Bruxelles Formation en Actiris voor korte opleidingen de voorrang geven aan mensen die hun diploma middelbaar onderwijs nog niet hebben gehaald. Zij hebben immers de meeste moeite om een baan te vinden.

 “Georgine stond er steeds om me te steunen, ook op momenten waarop ik zelf de moed had laten zakken”

Binta : We zijn op vele obstakels gebotst. Het feit dat ik mijn middelbaar diploma al heb, was een belemmering, omdat ze me een lange-termijnstudie aanboden. Bovendien kon ik geen lange-termijnopleiding starten omdat ik mijn familie financieel moet kunnen ondersteunen. Gelukkig stond Georgine er steeds om me te steunen, ook op momenten waarop ik zelf de moed had laten zakken. Ze toonde me toen dat ze nog steeds in mij en mijn capaciteiten geloofde.

Wat neem je mee uit deze ervaring? 

Georgine : Voor mij persoonlijk klikte het tussen Binta en mij al van bij onze eerste ontmoeting. Ze heeft een goedlachse en vrolijke persoonlijkheid. Ondertussen durven we ons soms zelfs een beetje laten meeslepen in onze ups en downs, maar dat komt net omdat we elkaar zo goed kennen. Hoe beter ik haar leer kennen, hoe leuker ik haar vind.

Binta : (glimlacht) Dankjewel, Georgine. Het heeft voor mij ook enorm veel betekend. Ik kan met Georgine over van alles en nog wat praten. Soms, wanneer ik haar een vraag stel die ze niet meteen kan beantwoorden, doet ze daar verder opzoekwerk naar. Dat toont voor mij dat ze geïnteresseerd is in mij en dat ze me wil zien groeien. Daar wil ik haar heel erg voor bedanken. Een van de sterktes van DUO for a JOB is dat het om een-op-een contact gaat, om heel individuele en intieme relaties op maat. Het is een geruststellend gevoel dat je buddy er echt voor je is, of dit nu fysiek of mentaal is.

Hebben jullie bepaalde frustraties of problemen ondervonden? 

Georgine : Mijn grootste persoonlijke frustratie is dat ik niet goed ben met moderne computersoftware. Soms laat Binta me trucjes zien en zegt ze: “Neen Georgine, dat is niet de juiste manier om dat te doen!” Het is echt een uitwisseling. Wij leren als buddy’s ook veel van de mensen waarvoor we instaan.

“Wij leren als buddy’s ook veel van de mensen waarvoor we instaan.” 

Binta : Ik was in het begin vooral bang om door het kleinste probleem op te geven en onze buddywerking niet tot het einde af te maken. Ik had toen niet genoeg zelfvertrouwen en bleef op muren botsen. Dankzij Georgine bleef ik volhouden. Soms helpt het gewoon te weten dat iemand in je gelooft. Dit helpt je meer te doen dan wat je dacht dat je kon, en jezelf te overtreffen, omdat je deze persoon niet wil kwetsen of ontmoedigen.

Georgine : Wat ik ook knap vind aan Binta, is dat ze zo dapper is. Ze begon de buddywerking terwijl ze nog aan het werk was. Haar job was erg vermoeiend, met wisselende werkschema’s en kinderen thuis. Ondertussen ook nog eens een duo vormen, dat vond ik geweldig!

Welk advies zou je geven aan iemand die nog twijfelt om deel te nemen aan het programma? 

Georgine : Ga ervoor! Tegen mensen die nog terughoudend zijn, zeg ik: “Gewoon doen, je zal snel zien wat je allemaal kan bijleren!”

Binta : Het heeft ons veel meer bijgebracht dan we dachten en heeft ons de kans gegeven om de ander te ontdekken. Meestal is het niet zo dat mensen je niet mogen, maar dat ze bang voor je zijn omdat ze je nog niet kennen. Eens je ontdekt hoe je zelf tot bij anderen kunt raken, je je voor hen kunt openstellen, je aanvaardt hoe je je moet integreren en de tijd neemt elkaar te leren kennen, wordt het leven des te mooier.

Georgine : Ja, ik denk dat die persoonlijke relaties echt dé manier zijn om de strijd tegen vooroordelen aan te gaan. Voor mij is het een enorme meerwaarde. 

“Ik denk dat die persoonlijke relaties echt dé manier zijn om de strijd tegen vooroordelen aan te gaan.”

Binta :  En ook, dankzij een buddywerking kan je de tijd nemen om uit te zoeken wat je echt wil. In welke sector je wil werken, welke opleiding je wil volgen. Het brengt je tot bij meer geschikte opties.