Verslaggeving over vluchtelingen

Hoewel er een wijdverspreide consensus is over het belang van zorgvuldige verslaggeving, blijven er desinformatie en mythes circuleren over vluchtelingen en asielzoekers. Onzorgvuldige berichtgeving, bijvoorbeeld door inaccurate terminologie, doet de verwarring toenemen en kan leiden tot vooroordelen.

Belang van de juiste terminologie

Vaak worden de woorden “vluchteling”, “migrant” en “asielzoeker” zonder onderscheid door elkaar gehaald. Een eenvoudige woordkeuze maakt soms een groot verschil. Er bestaat niet zoiets als een nep-asielzoeker of illegale asielzoeker. Het aanvragen van asiel is een mensenrecht en dus nooit illegaal. Het is daarom belangrijk om de juiste terminologie en de gepaste taal te hanteren wanneer we gevoelige onderwerpen behandelen.

Wanneer we spreken over asielzoekers en vluchtelingen, is het belangrijk dat ook zij hun stem kunnen laten horen. Daarom formuleren we enkele aanbevelingen voor interviews en beeldopnames, gebaseerd op de principes van privacy en menselijke waardigheid.

Brochure verslaggeving over vluchtelingen

De volledige brochure is hiernaast te lezen.

De contactpersoon voor de media in België is Frederik Bordon.

E-mail: [email protected]

Tel: +32(0)2 627 5932

Mobiel: +32(0) 476 420 134