Verslaggeving over vluchtelingen

Hoewel er een wijdverspreide consensus is over het belang van zorgvuldige verslaggeving, blijven mythes en desinformatie over vluchtelingen en asielzoekers opduiken in de media. Een van de oorzaken van die mythevorming is dat er regelmatig begrippen door elkaar worden gehaald.

Belang van de juiste definities

Vaak worden de woorden “vluchteling” en “asielzoeker” zonder onderscheid door elkaar gebruikt. De term ‘economische vluchteling’ wordt gebruikt terwijl het gaat om een ‘economische migrant’. En we zien ook dat de woordcombinatie ‘illegale asielzoeker’ wordt gehanteerd. Het aanvragen van asiel is een mensenrecht en dus nooit illegaal. Het is daarom belangrijk om de juiste definities te gebruiken.

Juiste definities zijn noodzakelijk om verwarring te voorkomen en polarisatie tegen te gaan. Wanneer we spreken over asielzoekers en vluchtelingen, is het ook belangrijk dat zij ook hun stem laten horen.

Brochure verslaggeving over vluchtelingen

De volledige brochure is hiernaast te lezen.

De contactpersoon voor de media in België is Frederik Bordon.

E-mail: [email protected]

Tel: +32(0)2 627 5932

Mobiel: +32(0) 476 420 134