Επιλογή Σελίδας

Βασικές Προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανταπόκριση στον COVID-19

Μπροστά στη συνεχιζόμενη κρίση του κορωνοϊού (COVID-19) είμαστε όλοι ευάλωτοι. Ο ιός έχει δείξει ότι δεν κάνει διακρίσεις, αλλά πολλοί πρόσφυγες, αναγκαστικά εκτοπισμένοι και ανιθαγενείς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. Κανείς δεν είναι ασφαλής απέναντι στον COVID-19 μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς.

Η διασφάλιση της πρόσβασης στα εμβόλια για τον COVID-19 τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.) όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες και η συμμετοχή των αναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων στα προγράμματα εμβολιασμού είναι κρίσιμης σημασία προκειμένου να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς.

Πάνω από το 85 τοις εκατό των προσφύγων παγκοσμίως φιλοξενείται σε αναπτυσσόμενες περιοχές όπου τα συστήματα υγείας είναι ήδη υπερκορεσμένα και ανεπαρκή. Ο κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος αυτής της κρίσης πιθανότατα θα επηρεάσει σημαντικά το εισόδημα πολλών αναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μαζί με άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ και εταίρους, εργάζονται προκειμένου να ανταποκριθούν και να μετριάσουν τον αντίκτυπο του COVID-19. Η Ύπατη Αρμοστεία έχει ζητήσει την ισότιμη συμπερίληψη των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων και των ανιθαγενών πληθυσμών μέσα από την Πρωτοβουλία COVAX.

Η Ε.Ε. μπορεί να ενισχύσει τον παγκόσμιο ηγετικό της ρόλο στην προστασία των προσφύγων, των αναγκαστικά εκτοπισμένων και των ανιθαγενών, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της. Μέσω οικονομικής και πολιτικής στήριξης, καθώς και διασφαλίζοντας ότι οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι και οι ανιθαγενείς άνθρωποι περιλαμβάνονται στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού, η Ε.Ε. μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω στη διαχείριση αυτής της παγκόσμιας κρίσης που επιτείνει τις ευαλωτότητες και τις ανισότητες. Μέσα από έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για το 2021-2027 και την υιοθέτηση ενός ταμείου ανάκαμψης, η Ε.Ε. έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει την κρίση και να στηρίξει την ανάκαμψη από αυτήν.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής απαιτείται μια συνεκτική και αποτελεσματική διεθνής προσέγγιση ώστε να μη μείνει κανείς πίσω. Αυτή την κατάσταση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνο όταν είμαστε όλοι προστατευμένοι.

Να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε βοήθεια

Ο αντίκτυπος του COVID-19 επιτείνει τις ανισότητες και οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ανταπόκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους του κόσμου. Η υγεία όλων μας συνδέεται αμφίδρομα και θα πρέπει όλοι – συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο, των εσωτερικά εκτοπισμένων και των ανιθαγενών – να έχουν πρόσβαση στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού,  στις δομές υγείας, στις κοινωνικές και οικονομικές υπηρεσίες, καθώς και στη σχετική ενημέρωση, όπου κι αν βρίσκονται.

Να δοθεί περισσότερη οικονομική στήριξη σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο COVID-19 παρέλυσε πολλές πτυχές της καθημερινότητας- όμως οι πόλεμοι και άλλου είδους κρίσεις δεν έχουν σταματήσει. Παραμένει επιτακτική η ανάγκη της δράσης για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, την ανακούφιση από τα δεινά και τον τερματισμό του εκτοπισμού. Οι συνέπειες του COVID-19 αποτελούν απειλή για την μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ειρήνη. Στη βάση της διεθνούς ανταπόκρισής της (Team Europe) στην κρίση του COVID-19 και έχοντας πλέον νέα εργαλεία για την εξωτερική χρηματοδότηση, η Ε.Ε., ο μεγαλύτερος δωρητής παγκοσμίως, θα πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, παρέχοντας πρόσθετη και ευέλικτη οικονομική στήριξη στις χώρες που έχουν να διαχειριστούν τον αντίκτυπο του COVID-19. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να στηρίζει τους οργανισμούς που παρέχουν ζωτικές υπηρεσίες στους αναγκαστικά εκτοπισμένους και τις κοινότητες υποδοχής τους.

Να διαφυλαχθεί η πρόσβαση στο άσυλο

Ο ιός μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο όταν είμαστε όλοι μας προστατευμένοι. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται τα διεθνή πρότυπα, οι νόμοι και οι καλές πρακτικές όσον αφορά την προστασία των ανθρώπων που προσπαθούν να διαφύγουν τον πόλεμο, τις διώξεις και τις συγκρούσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι προστατεύονται οι βασικές πτυχές του ασύλου, όπως η πρόσβαση στην επικράτεια και σε αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής. Η Υ.Α. έχει προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό μέσα από την έκθεση Πρακτικές συστάσεις και καλές πρακτικές για την ανταπόκριση στον COVID-19. Η διάσωση στη θάλασσα εξακολουθεί να συνιστά ανθρωπιστική επιταγή. Η διάσωση, μαζί με την επακόλουθη αποβίβαση σε ασφαλές μέρος, μπορούν να διενεργούνται με τρόπο που σέβεται τόσο τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης, όσο και τις βάσιμες ανησυχίες για ζητήματα δημόσιας υγείας, υιοθετώντας μέτρα όπως η επιβολή καραντίνας και υγειονομικών ελέγχων..

Να διασφαλιστεί η εύρεση λύσεων και η αλληλεγγύη

Καθώς η επανεγκατάσταση των προσφύγων έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να προσφέρουν θέσεις και να σώσουν ζωές.  Είναι ανάγκη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να αυξηθούν οι θέσεις επανεγκατάστασης, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, και να βρεθούν λύσεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται περισσότερο σε ανάγκη και διατρέχουν τον πιο μεγάλο κίνδυνο. Τα κράτη μπορούν να διευκολύνουν και να επεκτείνουν τις οδούς αναζήτησης προστασίας στην Ευρώπη.

Επιπλέον, είναι αναγκαία η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., μεταξύ άλλων μέσω της μετεγκατάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πιο ευάλωτων ανθρώπων και κυρίως των παιδιών.

Να ενδυναμωθούν οι πρόσφυγες ώστε να συμβάλουν στην ανταπόκριση

Στο πνεύμα μιας προσέγγισης που να περιλαμβάνει όλη την κοινωνία, θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι οι πρόσφυγες, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι και οι ανιθαγενείς διαθέτουν δεξιότητες και εμπειρία που μπορούν να συμβάλουν στην ανταπόκριση. Με την αναγνώριση των προσόντων τους, οι πρόσφυγες μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Μοιράσου αυτή τη σελίδα

Facebook Twitter Email Κατεβάστε το φυλλάδιο