Επιλογή Σελίδας

Βασικές προτάσεις της Ύπατης Αρμοστείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλύτερη προστασία των προσφύγων

 

Οι συγκρούσεις, η βία και οι διώξεις αναγκάζουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι περισσότεροι παραμένουν εντός της χώρας τους ή καταφεύγουν στις γειτονικές χώρες, ενώ λιγότεροι έρχονται στην Ευρώπη. Παρά τη μείωση του αριθμού όσων αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη, πάρα πολλοί εξακολουθούν να βρίσκουν τραγικό θάνατο στη θάλασσα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Επιπλέον, συνεχίζονται οι άτυπες αναγκαστικές επιστροφές και η κακομεταχείριση στα χερσαία σύνορα, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που αναζητούν προστασία να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προστασία των προσφύγων στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, στηρίζοντας μεταξύ άλλων την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες. Αυτή η νέα παγκόσμια συμφωνία θα βοηθήσει στην παροχή ενισχυμένης στήριξης στις χώρες όπου ζουν οι περισσότεροι πρόσφυγες. Παράλληλα, προωθείται ο δίκαιος επιμερισμός της ευθύνης παροχής βοήθειας σε όσους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους αναζητώντας καταφύγιο αλλού.

Με μια κοινή πολιτική ανταπόκρισης, οι χώρες της Ε.Ε. μπορούν να διαχειριστούν τις αφίξεις με ασφάλεια και ανθρωπιά, με τρόπο που να ωφελεί τόσο τους πρόσφυγες όσο και τα κράτη που τους φιλοξενούν. Επίσης, στηρίζοντας τις χώρες εκτός Ευρώπης, η Ε.Ε. μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επικίνδυνων μετακινήσεων και την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων στηρίζοντας την ευημερία, και όχι απλώς την επιβίωση, των προσφύγων.

Τι μπορεί να κάνει η Ε.Ε. για να προστατεύσει καλύτερα τους πρόσφυγες;

Αυτές είναι οι επτά προτάσεις προς τα κράτη της Ε.Ε.:

1. Να προστατεύσουν το δικαίωμα των ανθρώπων για ασφάλεια και άσυλο

Όλοι όσοι προσπαθούν να διαφύγουν από τις συγκρούσεις, τη βία και τις διώξεις έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν ασφάλεια.
Στους ανθρώπους που αναζητούν άσυλο στα σύνορα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να το κάνουν.
Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να υποβάλλονται σε κράτηση, ενώ για τους ενήλικες η κράτηση θα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση και να εφαρμόζεται για σύντομο και καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν για όλους και πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή.

2. Να δημιουργήσουν δίκαιες και γρήγορες ευρωπαϊκές διαδικασίες ασύλου

Όλοι όσοι προσπαθούν να διαφύγουν από τις συγκρούσεις, τη βία και τις διώξεις και καταφθάνουν στην Ε.Ε., πρέπει να εντοπίζονται άμεσα ώστε να λαμβάνουν άσυλο και υποστήριξη. Ακόμη και εκείνοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παροχής προστασίας πρέπει να εντοπίζονται γρήγορα και μπορεί να επιστραφούν, με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

3. Να επιδείξουν αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Ο επιμερισμός της ευθύνης για την υποδοχή και φιλοξενία όσων αναζητούν ασφάλεια και άσυλο, μπορεί να επιτευχθεί με τρόπο δίκαιο και πρακτικό, μέσω της μεταφοράς αιτούντων άσυλο από χώρες με μεγάλο αριθμό αφίξεων, προς άλλες χώρες.

4. Να αυξήσουν τις νόμιμες επιλογές για την άφιξη των προσφύγων σε ασφαλές ευρωπαϊκό έδαφος

Αυξάνοντας και ενισχύοντας τη δέσμευση των κρατών της Ε.Ε. στο ζήτημα της επανεγκατάστασης, αλλά και δημιουργώντας περισσότερες ασφαλείς και νόμιμες επιλογές, ολοένα και λιγότερα άτομα θα επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια σε αναζήτηση ασφάλειας στην Ευρώπη.

5. Να μεριμνήσουν για τη διάσωση των ανθρώπων στη θάλασσα

Πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Επομένως, απαιτείται η ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, με ασφαλείς λιμένες αποβίβασης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με το πού μπορούν να αποβιβαστούν με ασφάλεια οι άνθρωποι που διασώθηκαν στη θάλασσα.

6. Να καλωσορίσουν τους πρόσφυγες στη νέα τους πατρίδα

Οι άνθρωποι φτιάχνουν τη ζωή τους πιο γρήγορα όταν αισθάνονται ασφαλείς, ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες και μπορούν να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Όταν τους δοθεί η ευκαιρία, οι πρόσφυγες εντάσσονται και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στις κοινωνίες υποδοχής τους.

7. Να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να ευημερήσουν όπου κι αν βρίσκονται

Η Ε.Ε., στηρίζοντας χώρες σε όλο τον κόσμο, θα βοηθήσει τους πρόσφυγες να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους όπου κι αν βρίσκονται. Εάν τους προσφερθεί ένα μέλλον αλλού, τότε όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα επιχειρούν ταξίδια απόγνωσης για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Επτά δράσεις. Ένα κοινό μέλλον.
Είναι καιρός για αλλαγή.

Κατέβασε το φυλλάδιο

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Facebook   Twitter   Email

Share This