Καθώς η πανδημία συνεχίζεται, τα παιδιά που έχουν εκτοπιστεί βίαια χρειάζονται περισσότερη στήριξη από ποτέ

Κοινή Δήλωση της Henrietta Fore, Εκτελεστικής Διευθύντριας της UNICEF, και του Filippo Grandi, Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

O τετράχρονος Μοhammad, πρόσφυγας από τη Συρία, τρώει μια φράουλα ενώ η μητέρα του συμμετέχει σε ένα μάθημα μαγειρικής σε ένα κοινοτικό κέντρο που λειτουργεί στο ανατολικό Αμάν της Ιορδανίας με τη στήριξη της Υ.Α. © UNHCR/Lilly Carlisle

Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να διασχίσουν σύνορα λόγω των συγκρούσεων, της βίας και άλλων μορφών κακοποίησης – ανάμεσά τους, 12,7 εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες και 1,1 εκατομμύρια αιτούντες άσυλο.

Με την γρήγορη εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, οι ανάγκες των παιδιών προσφύγων έχουν γίνει ακόμα πιο σοβαρές. Η κάλυψη των αναγκών αυτών είναι πρωταρχικής σημασίας για να διαφυλάξουμε σήμερα την ευημερία των παιδιών αλλά και τις προοπτικές τους για το μέλλον.

Τα εκτοπισμένα παιδιά ανήκουν στον πληθυσμό με την πιο περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης, ιατρικής εξέτασης, θεραπείας και σε άλλη ουσιαστική στήριξη. Επιπλέον, τα μέτρα κατά της πανδημίας με σκοπό τον περιορισμό της είναι πιθανόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών αυτών, που ήταν επισφαλείς ακόμα και πριν ξεσπάσει η νόσος.

Για πολλά εκτοπισμένα παιδιά σε όλο τον κόσμο, το να πηγαίνουν στο σχολείο ήταν ήδη μια καθημερινή πρόκληση ή κάτι ανέφικτο. Από τα παιδιά πρόσφυγες σχολικής ηλικίας λιγότερα από τα μισά πήγαιναν στο σχολείο, ενώ το ποσοστό αυτό έπεφτε στο 1 στα 4 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τώρα είναι πιθανόν περισσότερα από αυτά τα παιδιά να βρεθούν εκτός σχολείου για παρατεταμένη χρονική διάρκεια, ενώ μερικά μπορεί να μην επιστρέψουν ποτέ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε φαγητό ή πόσιμο νερό, επειδή έχουν κλείσει τα σχολεία. Μπορεί να υπάρχουν αυξημένα ποσοστά περιπτώσεων παραμέλησης, κακοποίησης, έμφυλης βίας και παιδικών γάμων καθώς οι οικογένειες βιώνουν επιπλέον κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. Επίσης, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στιγματισμού και προκαταλήψεων καθώς ο ιός εξαπλώνεται από χώρα σε χώρα και δημιουργεί κλίμα φόβου.

Ένας μεγάλος κίνδυνος από την πανδημία είναι μήπως χαθούν όσα έχουν κερδηθεί με πολύ κόπο στη διεύρυνση της πρόσβασης των παιδιών προσφύγων παγκοσμίως στην προστασία, την ιατρική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Δεν μπορούμε να  αφήσουμε κάτι τέτοιο να συμβεί. Σε μια περίοδο που η ανάγκη για στήριξη και προσοχή πολλαπλασιάζεται, η απόκριση στην πανδημία πρέπει να περιλαμβάνει ξεκάθαρες δεσμεύσεις για την προστασία και την ευημερία των αναγκαστικά εκτοπισμένων παιδιών.

Στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη UNICEF, έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε περισσότερα – και με καλύτερο τρόπο – για τα παιδιά πρόσφυγες, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους, καθώς και για όσους τους υποδέχονται, κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης αλλά και πέρα από αυτή.

Η δέσμευση αυτή συμβαδίζει με τη νέα μας πρωτοβουλία – το Σχέδιο για κοινή δράση –  που ξεκινήσαμε οι δύο οργανισμοί τον Ιανουάριο του 2020 προκειμένου να διευρυνθεί η πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην προστασία, την εκπαίδευση καθώς και τις υπηρεσίες ύδρευσης και υγιεινής σε μια πρώτη ομάδα χωρών προτεραιότητας.

Έχουμε δεσμευθεί να εργαστούμε μαζί για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των παιδιών προσφύγων και των οικογενειών τους διπλασιάζοντας τον αριθμό των παιδιών προσφύγων και των επαναπατρισθέντων παιδιών που έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς και να διασφαλίσουμε την πρόσβασή τους σε καθαρές, βιώσιμες και περιβαλλοντικά ασφαλείς υπηρεσίες ύδρευσης και υγιεινής. Επίσης, στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε ζητήματα προστασίας και να εξασφαλίσουμε ποιοτικές και φιλικές προς τα παιδιά υπηρεσίες ανταπόκρισης, καθώς και να εντοπίσουμε τυχόν εμπόδια στην ένταξή τους στα εθνικά συστήματα.

Η Υ.Α. και η UNICEF συνεργάζονται σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Εργαζόμαστε μαζί προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν γίνει απέναντι στα παιδιά στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη σε όλα τα παιδιά πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και πέρα από αυτή και καλούμε τις κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια.

Όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, τα παιδιά πρόσφυγες δικαιούνται μια ισότιμη ευκαιρία στη ζωή καθώς και την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων τους. Αν και οι ζωές τους έχουν διαταραχθεί από τη βία, τον εκτοπισμό και τώρα από την πανδημία, οι ευκαιρίες τους για ένα αξιοπρεπές μέλλον θα ενισχυθούν εάν έχουν ισότιμη πρόσβαση στη στήριξη και τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη.


English