Επείγουσα έκκληση για την Ουκρανία

Χρειαζόμαστε επειγόντως την υποστήριξή σου για να προσφέρουμε βοήθεια και προστασία στις οικογένειες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ουκρανία.

135€

αρκούν για να προσφέρεις σε ένα παιδί ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ασφαλείς χώρους και ένα κιτ υγιεινής στην οικογένειά του


90€

αρκούν για να προσφέρεις ένα ειδικό θερμικό κάλυμμα σε τέσσερις εκτοπισμένες οικογένειες, βοηθώντας τες να προστατευτούν από το κρύο


50€

αρκούν για να προσφέρεις σε δύο εκτοπισμένους ανθρώπους υποστήριξη με νομική συμβουλευτική


(image © Reuters)

Δείτε επίσης