פליטים הנמלטים ממלחמה או מרדיפה עלולים להיות פגיעים מאוד. אין להם כל הגנה ממדינתם שלהם ופעמים רבות ממשלתם היא הרודפת אותם. אם מדינות אחרות לא יכניסו אותם לשטחן או יגנו עליהם, הם נידונים למצב בלתי נסבל שבו זכויותיהם הבסיסיות, ביטחונם ואפילו חייהם נתונים בסכנה.

בנציבות האו"ם לפליטים, אנו שואפים לתמוך בזכויות האדם הבסיסיות של אנשים שנעקרו מארצם או אנשים מחוסרי אזרחות, במדינת המקלט שלהם או במדינת מגורי הקבע שלהם. אנו פועלים כדי להבטיח שפליטים לא יוחזרו בניגוד לרצונם למדינה בה הם עלולים להירדף. בטווח הארוך יותר, אנו אף מסייעים לפליטים למצוא פתרונות כגון חזרה מרצון לארץ מוצאם, היטמעות במדינת המקלט או יישוב מחדש במדינות שלישיות.

צוותנו פועל במדינות רבות, לצד שותפים נוספים, באתרים מגוונים – החל בערי בירה וכלה במחנות נידחים ובאזורי גבול. אנשי צוותנו מנסים לקדם או לספק הגנה משפטית ופיזית, ולמזער את איום האלימות – לרבות תקיפה מינית – להם חשופים פליטים רבים, אפילו במדינות המקלט. אנשי צוותנו אף חותרים לספק לכל הפחות מידה מינימאלית של מחסה, מזון, מים וטיפול רפואי בשלב הראשוני שמיד לאחר כל עזיבה המונית של פליטים.

למידע נוסף על עבודתנו למען ההגנה על מבקשי מקלט ופליטים בישראל, תוכלו לקרוא באחד הדפים הללו: