Close sites icon close
Search form

Search for the country site.

Country profile

Country website

Respons UNHCR tentang laporan lesen memandu buat orang pelarian yang didakwa dikeluarkan oleh Agensi tersebut di Malaysia

Respons UNHCR tentang laporan lesen memandu buat orang pelarian yang didakwa dikeluarkan oleh Agensi tersebut di Malaysia

2 May 2020
UNHCR Malaysia News

 

Kami telah melihat laporan akhbar melaporkan tentang lesen memandu buat orang pelarian yang didakwa dikeluarkan oleh UNHCR, Agensi Pelarian PBB.

Dokumen itu adalah palsu. Perwakilan UNHCR di Malaysia tidak mengeluarkan lesen memandu.

Kami ingin menegaskan bahawa UNHCR hanya mengeluarkan kad identiti orang pelarian dalam negara, yang mengesahkan bahawa pemegang kad adalah orang pelarian yang memerlukan perlindungan antarabangsa dan tidak boleh dihantar pulang secara paksa ke negara atau keadaan di mana nyawa atau kebebasannya terancam.

Kad kami tidak memberi hak kepada pemegangnya untuk memandu kenderaan dalam negara.