Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Latvijas atbalsts

Mērķim nepiesaistīti ziedojumi glābj bēgļu dzīvības

Ziedojumi UNHCR

Latvija regulāri ziedo ANO Bēgļu aģentūrai kopš 2012. gada. No 2013. līdz 2015. gadam Latvija katru gadu atvēlēju nozīmīgu mērķim nepiesaistītu ziedojumu EUR 15 000 apmērā. 2016. gadā Latvija visu savu finansējumu piešķīra liela mēroga humānās palīdzības operācijām Tuvajos Austrumos, lai sniegtu atbalstu ārkārtas situācijai Sīrijā.

2015. gadā Latvija UNHCR pavisam kopā piešķīra EUR 115 000, no kuriem EUR 100 000 bija paredzēti Ukrainas un Sīrijas atbalstam. 2014. gadā Latvija gandrīz divkāršoja savu atbalstu UNHCR un palīdzēja finansēt operācijas, lai sniegtu atbalstu tiem, kas cietuši no vardarbības uzliesmojuma Irākā, un atbalstīja cilvēkus, kurus skāris konflikts Ukrainā.

Ziņas

Desmit jautājumi un atbildes par Globālo pakts par bēgļiem

Desmit jautājumi un atbildes par Globālo pakts par bēgļiem

ANO Bēgļu aģentūra ir pabeigusi divus gadus ilgu konsultāciju procesu, kura gaitā tika izstrādāts Globālais pakts par bēgļiem. Šis dokuments palīdzēs nodrošinās nepieciešamo atbalstu gan bēgļiem, gan arī tiem, kas tos uzņem.

Ārlietu ministrija

Latvijas Ārlietu ministrija ir UNHCR partneris darbā ar jautājumiem, kas saistīti ar stratēģisko sadarbību un finansējumu.

Uz tīmekļa vietni

Lasīt vairāk par mūsu sadarbību.