Latvijas atbalsts

ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) strādā, lai nodrošinātu, ka ikvienam, kurš bēg no vardarbības, vajāšanas, kara vai citām katastrofām, ir tiesības meklēt un atrast drošu patvērumu.

UNHCR finansējumu galvenokārt veido brīvprātīgi ziedojumi – lielāko daļu iemaksā valstu valdības. ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecība Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs strādā ar 8 valstīm, kuras ir lielākās UNHCR donores un partneres.

Papildu informācijai apmeklējat mūsu pārskatus.

Latvijas ieguldījumi UNHCR 

Latvija regulāri ziedo ANO Bēgļu aģentūrai kopš 2012.gada. 2020.gadā Latvija iemaksāja teju 18,000 USD, veltot ziedojumu UNHCR aktivitātēm Sīrijā. 

Galvenie fakti par Latviju donorvalsti: 

  • 2021.gadā Latvija iemaksāja UNHCR 11,933 USD, veltot ziedojumu Venecuēlas situācijai. 
  • 2018. un 2019.gadā Latvija UNHCR iemaksāja 28,000 USD, neiezīmējot finansējumu. 
  • Pēdējo gadu laikā Latvija ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu UNHCR aktivitātēm Sīrijā, ieskaitot maksājumu 2020.gadā. 

Papildu informācijai par ziedojumiem no Latvijas un reģiona sekojat mums Twitter.

Apmeklējat mūsu pārskatus, lai uzzinātu vairāk.