Rwanda: Den första stora gruppen flyktingar som evakuerats från Libyen har vidarebosatts till Sverige

UNHCR uttrycker innerligt sin tacksamhet till Sverige och Kanada för att ha kickstartat de första avgångarna för vidarebosättning av evakuerade genom nödförflyttningsmekanismen.

© UNHCR/Eugene Sibomana

Kigali – Måndagen den 24 februari 2020 vidarebosattes en grupp på 27 flyktingar som evakuerats från Libyen till Sverige från nödförflyttningscentrumet i Gashora, cirka 60 km från Kigali i Rwanda.

Detta är den första stora gruppen flyktingar som vidarebosatts sedan programmet för nödförflyttningsmekanismen i Rwanda inleddes i september 2019 och det totala antalet evakuerade som hittills har vidarebosatts uppgår därmed till 39 personer. En mindre grupp vidarebosatta flyktingar reste till Sverige i december 2019 och därefter följde de första avgångarna för vidarebosättning i Kanada på onsdagen den 25 februari 2020 med en grupp på fem flyktingar.

Detta vidarebosättningsprogram, som stöds av UNHCR, FN:s flyktingorgan och IOM, utgör en del av de fem hållbara lösningar som eftersträvas för alla flyktingar som evakuerats från Libyen när de beviljats skydd i Rwanda. Medan vissa kan gynnas av att vidarebosättas till tredjeländer får andra hjälp att återvända till länder där asyl tidigare beviljats, eller att återvända till sina hemländer om det är säkert att göra det. Vissa kan få uppehållstillstånd i Rwanda eller möjlighet att utnyttja de komplementära vägar som tillhandahålls genom familjeåterförening och arbetsvisum, medicinska visum och humanitära visum. UNHCR vidtar alla nödvändiga åtgärder för att i god tid söka efter och erbjuda hållbara lösningar baserade på frivillighetsprincipen.

rwanda3

Michael, 24, visar sitt resedokument för en UNHCR-anställd före sin avresa från Kigalis internationella flygplats. ©UNHCR/Eugene Sibomana

Rwanda2

Detta är den första stora gruppen flyktingar som vidarebosatts sedan programmet för nödförflyttningsmekanismen i Rwanda inleddes i september 2019 och det totala antalet evakuerade som hittills har vidarebosatts uppgår därmed till 39 personer. ©UNHCR/Eugene Sibomana

rwanda1

”Detta är början på en ny resa. Tack Sverige för att jag får en andra chans att återuppbygga mitt liv”, Michael, 24 år. ©UNHCR/Eugene Sibomana

UNHCR:s representant för Rwanda, Ahmed Baba Fall, konstaterade att detta vidarebosättningsprogram är en viktig milstolpe på vägen mot att ge ett nytt liv till några av de mest utsatta flyktingarna i Afrika, vilka har genomlevt en farlig resa i händerna på smugglare och människohandlare och drabbats av olika former av övergrepp i Libyen.

Ahmed fortsatte med att säga: ”Detta är en stor dag för dessa flyktingar, för UNHCR och alla partners som stöder nödförflyttningsmekanismen i Rwanda. Ett hjärtligt tack till Rwandas regering och Afrikanska unionen som har öppnat de humanitära korridorer som räddar hundratals liv. Vi kunde inte ha gjort detta utan deras engagemang för flyktingfrågan. Vi vill också berömma generositeten hos UNHCR:s sponsorer, såsom Europeiska unionens

förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika, Norge och Malta, och vidarebosättningsländer som Sverige och Kanada, som hjälper evakuerande att återfå hoppet om en ljusare framtid.”

Utöver att tillhandahålla hållbara lösningar för evakuerade kommer vidarebosättningsavgångar under de kommande veckorna att göra det möjligt att ta emot det fjärde evakueringsplanet för att föra flyktingar och asylsökande bort från fara och urskillningslöst våld i Libyen.

De återstående 268 evakuerade som för närvarande vistas i nödförflyttningscentrumet i Rwanda får fortsatt skydd och livräddande hjälp, inklusive mat, vatten, medicinsk vård, psykosocialt stöd och boende, medan man söker efter lämpliga hållbara lösningar. Vissa av dessa flyktingar kan också komma att vidarebosättas under de kommande månaderna eftersom Norge och Frankrike, liksom Sverige och Kanada, har lovat att välkomna och integrera flyktingar från nödförflyttningsmekanismen.

Hittills har UNHCR-verksamheten i Rwanda mottagit nedanstående åtaganden om vidarebosättning:

  • Norge: 600 platser för Rwanda, inkl. 300 platser för flyktingar från nödförflyttningsmekanismen.
  • Kanada: 800 platser för Rwanda, inkl. 200 platser för flyktingar från nödförflyttningsmekanismen.
  • Frankrike: 200 platser för Rwanda, inkl. 100 platser för flyktingar från nödförflyttningsmekanismen.
  • Sverige: 200 platser för flyktingar från nödförflyttningsmekanismen.

UNHCR uttrycker innerligt sin tacksamhet till Sverige och Kanada för att ha kickstartat de första avgångarna för vidarebosättning av evakuerade genom nödförflyttningsmekanismen. Vi tar också tillfället i akt för att be andra vidarebosättningsländer att utvidga sina vidarebosättningsprogram och påskynda sin ärendebehandling för att kunna rädda fler utsatta flyktingar och öka deras tillgång till hållbara lösningar.

===

Rwanda har välkomnat flyktingar i över två decennier. Den 31 januari 2020 fanns det 150 574 individuellt registrerade flyktingar vid UNHCR. Landet erbjuder en säker och skyddande miljö för alla asylsökande och flyktingar.