Violenţa sexuală şi de gen (SGBV)

Lupta împotriva SGBV

Violenţa sexuală şi de gen (SGBV) este tipul de violenţă îndreptată împotriva unei persoane pe motive ce au de-a face cu genul sau sexul unei persoane. Aceasta include violenţa domestică, violul, abuzul sexual şi hărţuirea sexuală, intimidarea la şcoală şi locul de muncă, traficul de fiinţe umane şi prostituţia forţate. În timp ce atât femeile, bărbaţii, cât şi băieţii şi fetele pot fi la fel de afectaţi, femeile şi fetele sunt principalele victime ale violenţei sexuale sau de gen.

Prevenirea violenţei sexuale şi de gen este o prioritate pe agenda UNHCR. În 2003, Agenţia ONU pentru Refugiaţi a emis Ghidul privind prevenirea şi răspunsul la violenţa sexuală şi de gen, care este folosit în operaţiunile din întreaga lume şi promovat către alte părţi interesate implicate în activităţi de protecţie şi asistenţă.

UNHCR plasează prevenirea şi răspunsul la violenţa sexuală şi de gen în cadrul strategiei sale privind egalitatea dintre sexe şi integrarea perspectivei de gen. La pregătirea programelor naţionale, personalul trebuie să se asigure că toate operaţiunile UNHCR au pus în aplicare procedurile standard de operare pentru a preveni şi a răspunde la SGBV.

UNHCR conduce o campanie la nivel mondial pentru a stabili mecanismele instituţionale de protecţie, în toate locaţiile unde sunt cazaţi refugiaţii şi solicitanţii de azil. Cele mai multe ţări din Europa Centrală au adoptat procedurile standard de operare UNHCR pentru a răspunde şi a preveni cazurile de violenţă sexuală şi de gen împotriva refugiaţilor şi solicitanţilor de azil.

UNHCR duce şi o campanie de conştientizare, în rândul refugiaţilor şi solicitanţilor de azil din Europa Centrală, imprimând afişe şi pliante uşor de înţeles, inclusiv de către cei cu un nivel slab de alfabetizare.

UNHCR promovează, de asemenea, furnizarea de materiale sanitare pentru femei şi fete, sprijinirea bărbaţilor şi băieţilor în combaterea SGBV, precum şi sistemelor de îmbunătăţire a colectării şi analizei datelor cu privire la apariţia cazurilor de violenţă sexuală şi de gen.